افغانستان / فرانسه

تلاش مترجمان سابق ارتش فرانسه در افغانستان برای به دست آوردن ویزای این کشور

تصویر آموزش نظامی نفرات ارتش افغانستان که برخی از مترجمان افغانی برای ترجمۀ آموزش های  معلمین استخدام شده بودند
تصویر آموزش نظامی نفرات ارتش افغانستان که برخی از مترجمان افغانی برای ترجمۀ آموزش های معلمین استخدام شده بودند DR

تعدادی از مترجمان سابق ارتش فرانسه در افغانستان، موفق شده اند ویزای اقامت در فرانسه را به دست بیاورند. ولی تعداد دیگری از آنان که تقتضایشان رد شده است، خواهان تجدید نظر مقامات فرانسوی در این زمینه هستند.

تبلیغ بازرگانی

دو تن از مترجمان سابق ارتش فرانسه در افغانستان، که تا اواخر سال ٢٠١٤ برای نیروهای فرانسوی حاضر در افغانستان کار کرده اند، بعد از رد شدن تقاضای ویزای خود، خواهان داوری فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری این کشور، در این قضیه شده اند.

ادریس احمد یار، یکی از مترجمان سابق ارتش فرانسه در افغانستان است. او در گفتگویی با ما می گوید که در اوایل مسئولین پرسش نامه‌های مهاجرت را در اختیار آنان قرار نمی‌دادند، ولی بعضی از آنان موفق شدند این پرسش نامه‌ها را پر کنند و با دریافت ویزا به مهاجرت بروند. گروه دیگری نیز زمانیکه درخواست ویزا کردند، مسئولین از آنان پرسیدند که آیا آنان شخصاً مورد تهدید قرار گرفته اند یا نه. او تشریح می کند که با وجود اینکه سند کتبی تهدید، یا «تهدید نامۀ» رسمی ندارند، ولی جان آنان در خطر است.

به این ترتیب، تعدادی از مترجمان به فرانسه رسیده اند و تعداد دیگری از آنان هنوز هم در افغانستان در تلاش به دست آوردن ویزا هستند.

سخنان آقای ادریس احمد یار، مترجم سابق ارتش فرانسه در افغانستان را در فایل صوتی گوش کنید...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید