افغانستان/ سیاسی

تلاش های سیاسی فعلی و مسئلۀ صلح در افغانستان

در تعاملات فعلی میان دولت و شورشیان، نه تنها صحبت از باز کردن دفتر طالبان در قطر است، بلکه بر اساس آخرین اخبار، حامد کرزی قبول کرده است که طالبان بصورت مستقیم با ایالات متحده مذاکره کنند.

تبلیغ بازرگانی

بسیاری از مردم در تشویش استند که مبادا حکومت طالبان و بخصوص ایلات متحده، باهم کنار بیایند و تصامیمی بگیرند که به نفع مردم افغانستان نباشد.

این موضوع را امروز با آقای بشیر بیژن، مفسر مسایل سیاسی در میان گذاشتم، و از آقای بیژن پرسیدم که اوضاع را چگونه میبیند، و چه احتمالاتی وجود دارد؟

آقای بشیر بیژن میگوید که از یک سو، به دلیل اینکه مسئولین حکومتی نظرات مشخص و صادقانه در مورد مذاکره با طالبان نداشته اند، در درک نیت دولت، شک و تردید فراوان وجود دارد و از سوی دیگر، سیاست پیچیده ای را که آمریکا در افغانستان، زیر عنوان «آوردن صلح» تعقیب میکند، سیاست کلی این کشور در منطقه است و ارتباطی با آوردن صلح در افغانستان ندارد.

آقای بیژن تنها از یک بخش مشخص سیاست آمریکا پشتیبانی میکند و آن هم توقف کمک این کشور به "آی. اس. آی" است؛ و به این ترتیب، آقای بشیر بیژن ابراز امیدواری میکند که قضایای انتحاری و انفجاری در افغانستان، که مسئول آن، به گفتۀ او، "آی. اس. آی" پاکستان است، کمتر خواهد شد.

ولی باز هم تأکید میکند که اهداف آمریکا، رفاه و امنیت در افغانستان نیست، بلکه سیاست های کلان خود آنان در منطقه است. منافع افغانستان، به این دلیل در نظر گرفته نمیشود که از همان آغاز کارمطرح نبود.

و برای اثبت این نظر، آقای بیژن به تغیر اوضاع در طی این ده سال اشاره میکند که همۀ فرصت ها ضایع شدند و بحران بجای اینکه حل شود، گسترش پیدا کرد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید