واتیکان

تمجید پاپ فرانسیس از تلاش شورای کلیسایی واتیکان برای حل موضوع ازدواج همجنسگرایان

پاپ فرانسیس با اسقف‌های اعظم واتیکان بر سر موضوع "خانواده" و  ازدواج همجنسگرایان گفتگو می کند
پاپ فرانسیس با اسقف‌های اعظم واتیکان بر سر موضوع "خانواده" و ازدواج همجنسگرایان گفتگو می کند REUTERS/Max Rossi

شورای کلیسای واتیکان در مسائل حقوقی، در حرکتی تازه، برای حل موضوعاتی همچون ازدواج همجنسگرایان و ازدواج مجدد اعضای مطلقه کلیسا گزارشی را به پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان تقدیم کرد. پاپ فرانسیس، در واکنش، ضمن قدردانی از این اقدام گفت: شما اسقف‌های اعظم "بدون پنهان نمودن سرهایتان در زیر برف"، مشکلات متعدد خانواده‌ها را مورد بررسی قرار دادید.

تبلیغ بازرگانی

پاپ فرانسیس تاکید کرد: مدافعین واقعی این حرکت، آنهایی هستند که نه تنها از این نظریات بلکه از "انسان" دفاع می کنند.

این حرکت، پاپ فرانسیس را در راستای تصمیم‌گیری در خصوص این موضوعات جنجالی و بحث‌برانگیز یاری خواهد نمود.

یک تحلیلگر مسائل واتیکان، این اتفاق را یک پیروزی برای پاپ فرانسیس برشمرده و مدعی شده است: پاپ فرانسیس زمینه صحبت و گفتگو را فراهم کرد و اسقف‌های اعظم واتیکان در چند هفته برای رسیدن به یک موضع واحد تلاش کردند.

از آغاز دوران مسندی پاپ فرانسیس در واتیکان، وی با اتخاذ برخی سیاست‌ها نشان داده است که سیاست‌های محافظه‌کارانه را نمی پسندد و خواستار تغییر زبان رادیکال و سنتی است.

گزارش اخیر اسقف‌های اعظم واتیکان بازتابی از نظریات قشر سنتی و محافظه‌کار کلیسا از یک سو و لیبرال‌های واتیکان از سوی دیگر است.

این گزارش با هدف تمجید از بنیاد خانواده سنتی و حفظ بنای آن با تمامی اشکال ممکن تهیه شده است. سیاست‌های پاپ در خصوص ازدواج همجنسگرایان هم با هدف راضی نگهداشتن جبهه لیبرال و طرفدار آزادی‌های جنسی در واتیکان اعمال می شود.

پاپ فرانسیس در رد یا قبول این گزارش با آزادی عمل، می تواند در خصوص سیاست‌های تحریمی ازدواج همجنسگرایان و ازدواج مجدد اعضای کلیسا و خانواده‌های باایمان تصمیم‌گیری نماید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید