تنش در تونس و ناآرامیهای کلی در مصر و مغرب

علی رغم تلاشهای رژیم زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری تونس، برای متوقف ساختن موج اعتراض هائی که از حدود سه هفته پیش بصورت تظاهرات و اعتصابات گسترده مردمی در اینکشور آغاز شده است، شهروندان تونسی همچنان بصور مختلف به بیان خواستهای خویش ادامه میدهند.

تبلیغ بازرگانی

میهمان برنامه، علیرضا نوری زاده، پژوهشگر و متخصص امور خاورمیانه و مغرب: بطور کلی ناآرامیهائی که در مصر مشاهده میکنیم با آنچه که در مغرب، و بخصوص در تونس، می گذرد تفاوتهائی دارد.

در مصرنیزالبته مشکلاتی چون فقر و بیکاری و نا بسامانی های دیگری که مردم مغرب از آن رنج میبرند تمامأ وجود دارد، ولی در حال حاضر آنچه که در مصر میگذرد ناشی از نگرانی جدید و شدید مسیحیان آنکشور است.

مسیحیان مصری بیم از آن دارند که همانند مسیحیان عراقی انقدر مورد آزار و اذیت و خطر قرار بگیرند که ناچار به ترک وطن و مهاجرت شوند.

اما، تونس با مشکلات دیگری مواجه شده است که ریشه های عمیقی دارد.....

برای شنیدن مشروح این مصاحبه دکمه زیر را کلیک کنید

گفتگوعلیرضا نوری زاده، پژوهشگر و متخصص امور خاورمیانه و مغرب

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید