خاورمیانه

تنش در خاورمیانه و احتمال گسترش جنگ- گفتگو با هوشنگ حسن یاری

هوشنگ حسن یاری استاد دانشگاه در کانادا و کارشناس مسائل خاورمیانه
هوشنگ حسن یاری استاد دانشگاه در کانادا و کارشناس مسائل خاورمیانه

تصمیم  کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر تروریست قلمداد کردن «حزب الله»، میتواند به گسترش تنش ها در خاورمیانه  دامن بزند.

تبلیغ بازرگانی

گذشته از تنش میان ایران و عربستان، که میتواند نمایانگر تنش میان مسلمانان شیعه مذهب و سنی مذهب باشد، در این اواخر گاهی موضوع احتمال گسترش جنگ، و حتی آغاز جنگ جهانی سوم هم مطرح میشود.  آخرین موضع گیری شش کشورعرب عضو شورای همکاری خلیج فارس در قبال حزب الله  را با آقای هوشنگ حسن یاری،  تحلیگر مسایل سیاسی ونظامی در میان گذاشتیم.

 هوشنگ حسن یاری میگوید که اعلام امروز کشورهای عربی در ارتباط با روابط خصمانۀ ایران و عربستان است. این روابط در این اواخر و بخصوص در یک سال گذشته بیشتر بسوی تیرگی رفته است.

او اضافه میکند که در اوایل سال های هشتاد میلادی، این ایران بود که بعد از حملۀ اسرائیل به لبنان، «حزب الله» را بوجود آورد. در نتیجه در کشورهای عربی، حزب الله به عنوان عامل سیاسی ایران تلقی میشود. اگر آنان تا حالا علیه حزب الله اقدامی نکرده بودند، به این دلیل بود، که  حزب الله علیه اسرائیل میجنگید. در آغاز سالهای دوهزار، حزب الله موفقیت هایی هم در برابر اسرائیل داشت.

از آقای هوشنگ حسن یاری در مورد احتمال گسترش جنگ میپرسیم، که با تنش میان ترکیه و روسیه و با بی ثباتی بسیاری از کشورهای منطقه، آیا محتمل تر از گذشته به نظر نمیرسد؟.

هوشنگ حسن یاری از اینکه خطر جنگ جهانی سوم برای هیچ کسی و بخصوص برای قدرت های بزرگ قابل قبول نیست، میگوید که به همین دلیل، کشورهای بزرگ، تدابیر خاصی برای محدود کردن جنگ ها اندیشیده اند. او به جنگ افغانستان  اشاره  میکند که در سطح افغانستان و پاکستان محدود ماند، و همچنین جنگ علیه داعش که در حال حاضر، در عراق و سوریه محدود شده است.

گفتگو با هوشنگ حسن یاری، تحلیلگر مسایل سیاسی ونظامی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید