ایران/حقوق بشر

تهران با تعیین مجدد گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران مخالف است

محمد جواد لاریجانی رییس ستاد "حقوق بشر" قوۀ قضائیه ایران
محمد جواد لاریجانی رییس ستاد "حقوق بشر" قوۀ قضائیه ایران

محمدجواد لاریجانی، رییس ستاد موسوم به "حقوق بشر" قوۀ قضاییه ایران، تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ایران را ناموجه، نامعقول و غیرمنصفانه خواند، زیرا، به ادعای او، حکومت اسلامی ایران نماد "بزرگترین دموکراسی منطقه و دارندۀ قوانین و مقررات قضایی بسیار پیشرفته و دقیق است."

تبلیغ بازرگانی

معاون امور بین الملل قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران سپس مدعی شد که تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ایران به دلیل انگیزه های سیاسی قدرت های بزرگ جهانی صورت می گیرد. او سپس احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را به رفتارهای غیراصولی متهم کرد و تصریح نمود به همین دلیل این کشور تاکنون با وی همکاری نکرده و با ورود او به ایران نیز مخالفت نموده است.

محمدجواد لاریجانی گفت که جمهوری اسلامی ایران با تمدید مجدد مأموریت یک سالۀ احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران مخالف و خواستار آن است که کشورهای عضو سازمان ملل نیز با تمدید این مأموریت مخالفت کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوۀ قضاییه ایران تأکید نمود که حکومت اسلامی ایران اساساً مخالف رایج شدن تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر است، زیرا، این اقدام را زمینه ساز سوءاستفاده های سیاسی می داند، چنانکه این اتفاق به ادعای محمد جواد لاریجانی در مورد جمهوری اسلامی ایران روی داده است.

رییس "ستاد حقوق بشر" قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تلقی جهانی یا جهانشول از حقوق بشر را نادرست خواند و گفت : "نادیده گرفتن تفاوت های فرهنگی و مبانی اخلاقی" در زمینۀ حقوق بشر زیان آور است و در مباحث مربوط به حقوق بشر باید این تفاوت ها محترم شمرده شده و مورد ملاحظه قرار بگیرد.

محمدجواد لاریجانی پیش از این با اتکا به همین "تفاوت های فرهنگی و مبانی اخلاقی" اجرای حدود اسلامی از قبیل قطع عضو یا سنگسار را از مصادیق "قوانین زیبای قصاص" و رعایت حقوق بشر توصیف کرده بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید