فرانسه/ ایران

تهران با شمع و گل با مردم فرانسه همدردی می‌کند

در پی وقوع حملات مرگبار تروریستی در مرکز پاریس و حومه این شهر، ایرانی‌ها با شهروندان فرانسه ابراز همدردی می‌کنند.

تبلیغ بازرگانی

مردم ایران که همواره نسبت به اقدامات تروریستی و وحشیانه ابراز انزجار نموده اند، برای به نمایش گذاردن احساسات نوع‌دوستانه خود، شنبه ۲٣ آبان/ ١۴نوامبر، از ساعت ٧ شب در برابر سفارت فرانسه در تهران، جمع می شوند. آنان با برافروختن شمع و قراردادن گل در برابر سفارت فرانسه در تهران، با خانواده‌های قربانیان حملات مرگبار پاریس و مردم فرانسه ابراز همدردی خواهند نمود.

مکان برگزاری تجمع انسان‌دوستانه واقع در تهران، خیابان نوفل لوشاتو در برابر سفارت فرانسه خواهد بود. 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید