ایران

تهران و 5+1 توافق ژنو را در پایان ماه ژانویه به اجرا در خواهند آورد

تبلیغ بازرگانی

یکی از مذاکره کنندگاه ایرانی پرونده اتمی این کشور، حمید بایدین نژاد، در گفتگوئی با پرس تی وی، گفت که ایران و نمایندگان 5+1 توافق به دست آمده در روز 24 نوامبر در ژنو را در پایان ماه ژانویه به اجرا در خواهند آورد.

اما نمایندگان گروه 5+1 و اتحادیه اروپا که بر این مذاکرات نظارت دارند این خبر را تأئید نکرده اند. و گرچه یکی از سخنگویان خانم "کاترین اشتون"، مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا، از ابراز نظر در این مورد خود داری کرد اما پاره ای از دیپلمات ها پیش تر از روز 20 ژانویه به عنوان روز آغاز اجرای توافق با ایران یاد کرده بودند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید