ایران/ اتحادیه اروپا

توافق اصولی در اتحادیۀ اروپا برای تحریم نفت و بانک مرکزی ایران

به گفتۀ دیپلمات های اروپائی در بروکسل، نمایندگان کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در مورد تحریم تدریجی نفت جمهوری اسلامی ایران و نیز اعمال تحریم هائی در مورد بانک مرکزی این کشور پس از مذاکراتی  فشرده به توافق رسیده اند و این توافق ها قرار است امروز در نشست وزیران امورخارجۀ  این کشورها به تصویب رسد.

تبلیغ بازرگانی

بیست و هفت کشور عضو اتحادیۀ اروپا در مورد تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران به «توافقی اصولی» دست یافته اند.
به گفتۀ منابع دیپلماتیک در بروکسل، مقراتحادیۀ اروپا، توافق بر سر «تحریم تدریجی نفت ایران» و تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشست سفیران کشورهای عضو اتحادیه در بروکسل به دست آمده است.
همین منابع افزودند که توافق حاصله قرار است در نشست امروز وزیران امورخارجۀ اتحادیه اروپا در پایتخت بلژیک به تصویب رسد.
بر اساس توافق و سازش به دست آمده انعقاد هرگونه قرارداد جدید با بخش نفت و انرژی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله ممنوع خواهد شد.
برای الغای قراردادهای موجود میان کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و جمهوری اسلامی ایران در این عرصه، یک «مرحلۀ گذار» پیش بینی شده است.
منابع دیپلماتیک در بروکسل این نکته را نیز ناگفته نگذاشته اند که بحث نمایندگان بیست و هفت کشور عضو اتحادیۀ اروپا تا آخرین لحظه به خاطر بی میلی یونان که بسیار به نفت ایران وابسته است مذاکراتی سخت و فشرده بوده است.
یونان در ابتدا خواهان آن بوده است که یک مهلت یک ساله برای این کشور برای پیوستن به تحریم نفتی ایران داده شود.
در بخش دیگری از این توافق پیش بینی شده است که دیگر کشورهای تولید کنندۀ نفت در خلیج فارس، جای جمهوری اسلامی ایران را در تأمین نفت مورد نیاز کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا بگیرند.
ایران در حدود ٢٠٪ از نفت صادراتی خود را به کشورهای اروپائی و به ویژه یونان می فروشد؛ ایتالیا و اسپانیا از دیگر مشتری های نفت ایران هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف اتحادیۀ اروپا، تشدید فشار بر جمهوری اسلامی ایران برای وادار کردن این کشور به تجدید نظر در برنامه و فعالیت های هسته ای خویش است.
تحریم هائی که قرار است در مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعمال شود شامل مسدود کردن دارائی های این بانک در اروپا و ممنوعیت ناکامل یا محدود داد و ستد با این بانک خواهد بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید