ترکیه / داخلی

توافق اصولی صلح میان حزب کارگران کرد ترکیه و دولت آنکارا

عبدالله اُوجالان، رهبرحزب کارگران کُرد ترکیه
عبدالله اُوجالان، رهبرحزب کارگران کُرد ترکیه DR

پس از ماه ها مذاکرات پشت پرده میان مقامات امنیتی ترکیه وعبدالله اُوجالان رهبرحزب کارگران کُرد ترکیه درزندان، به گزارش خبرگزاری های طرفین درمورد اصول اساسی توقف درگیری ها استقرار صلح درمرزهای عراق و ترکیه و مناطق کُرد نشین ترکیه به توافق دست یافته اند.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه، درصورت موفقیت این مذاکرات طرفین پس ازحدود سی سال درگیری مسلحانه به مخاصمات پایان خواهند داد.
درگیرهای کُردهای عضوحزب کارگران کُرد ترکیه و نیروهای دولتی ازسال 1984 آغازشد که تا امروزحداقل سی هزارقربانی به جای گذاشته است.
به گزارش وسائل ارتباط جمعی ترکیه، براساس این توافق ها قرار است چریک های حزب کارگران کُرد ترکیه از ماه مارس آینده حملات خود علیه نیروهای دولتی را متوقف نمایند و دولت آنکارا متقابلاُ تعهد کرده است که دراصلاحاتی را درجهت بسط حقوق قومی و محلی کُردهای ترکیه به انجام برساند.
به گزارش تلویزیون ملی ترکیه و روزنامه رادیکال این کشور، با پیشرفت مذاکرات و پایان مخاصمات اعضاء مسلح حزب کارگران کُرد ترکیه با ترک خاک ترکیه درمناطق کُردستان عراق اسکان یافته ودرادامه پیشرفت صلح سلاح های خود را تحویل خواهند داد.
ازسوی دیگر درتداوم مسیرصلح دولت آنکارا با آزادی صدها زندانی کُرد اصلاحات درجهت ارتقاء موقعیت مناطق کُرد نشین و شناسائی رسمی هُویت قوم کرد درترکیه اصلاحاتی را به انجام می رساند.

به گزارش مطبوعات ترکیه، درهمین رابطه قرار است عبدالله اُوجالان رهبرزندانی حزب درآینده با انتشاربیانیه ای خطاب به ملت ترک وهواداران حزب کارگران کُرد، نظرات خود را درباره نحوه رسیده به صلح داخلی بیان دارد.
لازم به یاد آوری است که این گزارش که بطورتفصیلی درروزنامه رادیکال ترکیه و همزمان درتلویزیون ملی انتشاریافته هنوزازسوی دولت ترکیه و یا سخنگویان حزب کارگران کُرد ترکیه تائید تا تکذیب نشده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید