دسترسی به محتوای اصلی
پاریس/ همایش جهانی تغییرات آب وهوایی پاریس/سازمان ملل

توافق تاریخی پاریس در جهت کنترل گرمایش زمین

"لوران فابیوس" وزیر امور خارجه فرانسه و رئیس نشست جهانی پاریس، "بان کی‌مون" دبیر کل سازمان ملل و "فرانسوا هولاند" رئیس جمهوری فرانسه، بعد از توافق تاریخی پاریس در جهت  کنترل گرمایش زمین در نشست جهانی آب و هوا COP21."بورژه" در شمال پاریس، ١٢ دسامبر٢٠١۵
"لوران فابیوس" وزیر امور خارجه فرانسه و رئیس نشست جهانی پاریس، "بان کی‌مون" دبیر کل سازمان ملل و "فرانسوا هولاند" رئیس جمهوری فرانسه، بعد از توافق تاریخی پاریس در جهت کنترل گرمایش زمین در نشست جهانی آب و هوا COP21."بورژه" در شمال پاریس، ١٢ دسامبر٢٠١۵ Auteur/Source/Crédit : FRANCOIS GUILLOT/AFP
متن توسط : شاهرخ بهزادی
2 دقیقه

نمایندگان ١٩۵ کشور جهان، در اقدامی تاریخی در شامگاه شنبه ١٢دسامبر در "بورژه" شمال پاریس، طرح کنترل گرمایش زمین را تصویب کردند. این یک اقدام جهانی بی‌سابقه است. نمایندگان کشورهای جهان در اجماعی بی‌مانند و با اقدام تاریخی خود، بر علیه افزایش گرمایش زمین که آینده انسان و محیط زیست محیطی کره زمین را تهدید می‌کند به پا خاستند.

تبلیغ بازرگانی

اجماع جامعه جهانی در جهت کنترل گرمایش زمین در نشست تغییرات آب و هوایی پاریس، یک رویداد بزرگ تاریخی است؛ رویدادی که آغازگر عصر نوینی در نگرش و مناسبات انسان با محیط زیستن او محسوب میشود. از تاریخ پیدایش سازمان ملل متحد، این نخستین باری است که 195 کشور جهان در جهت نیل به هدف مشترکی با یکدیگر همراه و هم داستان میشوند. هدف، مبارزه با گرمایش زمین و کنترل آن است.

توافق پاریس به نسل های آینده اجازه تداوم زیستن میدهد، توافق پاریس، پایه‌های آینده‌ای بهتر را شالوده ریزی می کند؛ آینده ای که در آن انسان به انرژی های فسیلی پشت کرده و راهی خردمندانه برای تأمین انرژی مورد نیاز خود برای ادامه رشد و بالندگی برگزیده است.
این توافق، دیوارهای اختلاف و بی اعتمادی بین نگرش توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی را به نحوی کوتاه می کند که بسیاری از فعالان منتقد به عملکرد های دولت ها، از آن به عنوان چرخشی تاریخی یاد می کنند.

"کومی نیدو" دبیر کل "گرین پیس" و یا گروه "صلح سبز"، یکی از سرسخت ترین سازمان‌های منتقد جهان در زمینه محیط زیست، ضمن برخی انتقادها از برنامه زمانبدی کشورها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، توافق پاریس را چرخشی تاریخی توصیف می‌کند؛ اوگوید که این توافق به معنی پشت کردن به انرژی‌های فسیلی است و فرستادن این انرژِی‌های ناپاک به زباله‌دان تاریخ است.

توافق جهانی در نشست جهانی تغییرات آب و هوایی پاریس چند نکته حیاتی را برای آینده بشریت در بر می‌گیرد :
- نخست اینکه، گازهای گلخانه‌ای باید به نحوی کاهش یابد که درجه حرارات زمین در افق سال 2100 میلادی، بیشتر از 2 درجه نسبت به دوران پیشاصنعتی افزایش نیابد و در همین حال تلاش گردد تا میزان گرمایش از 1.5 درجه بیشتر نگردد.
- دوم، اصل عدالت، به معنی شرکت فعال کشورهایی که سهمی تاریخی در گسیل گازهای گلخانه‌ای داشته‌اند و کمک آنها به کشورهایی که نتایج ناگوار این گرمایش را بدون اینکه چندان نقشی در آن داشته باشند تحمل می‌کنند.
- سومین نکته مهم، کمک های مالی کشورهای پیشرفته صنعتی جهان به کشورهای فقیر و در حال توسعه برای انطباق‌دادن اقتصادهای این کشورها و دسترسی آنها به تکنولوژی انرژی‌های پاکیزه و بالاخره اصل کنترل و بازبینی تعهدات کشورها، هر 5 سال یکبار به نحوی که اهداف نشست پاریس در آینده دچار چالش نشود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.