بین المللی

توافق در اتحادیۀ اروپا برای حل بحران اقتصادی یونان

بر اساس این توافق و تصمیم اتخاذ شده در نشست سران کشورها و دولت های عضو گروه یورو، مکانیسم کمک به یونان به الگوئی برای کمک به دیگر کشورهای عضو گروه درصورت روبه روئی آن ها با بحرانی مشابه با بحران کنونی یونان مبدل خواهد شد.

تبلیغ بازرگانی

رهبران شانزده کشور عضو اتحادیۀ اروپا که یورو را به عنوان واحد پول خود برگزیده اند و به کشورهای "گروه یورو" موسومند دیشب (پنجشنبه شب) در مورد نحوۀ کمک به یونان، یکی از اعضای این گروه، برای خروج این کشور از بحران مالی و اقتصادی به توافق رسیدند. بر اساس توافق حاصله، بخشی از کمک مالی به یونان را کشورهای عضو گروه یورو و بخش دیگری از آن را صندوق جهانی پول تأمین خواهند کرد.

بر اساس این توافق و تصمیم اتخاذ شده در نشست سران کشورها و دولت های عضو گروه یورو، مکانیسم کمک به یونان به الگوئی برای کمک به دیگر کشورهای عضو گروه درصورت روبه روئی آن ها با بحرانی مشابه با بحران کنونی یونان مبدل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، مشارکت صندوق بین المللی پول در طرح نجات یونان از بحران مشارکتی اساسی خواهد بود اما بخش اعظم کمک مالی به یونان را کشورهای اروپائی تقبل حواهند کرد.

سهم کشورهای اروپائی به نسبت سرمایۀ آنان در بانک مرکزی اروپا خواهد بود. این سهم نیز به نوبۀ خود به وزن اقتصادی و میزان جمعیت کشورهای عضو گروه یورو بستگی دارد.

بدین ترتیب سهم آلمان و فرانسه به ترتیب ٢٧ و ٢٠ درصد ، سهم ایتالیا ١٨٪ و بالاخره سهم اسپانیا ١٢٪ خواهد بود.

در پی حصول این توافق، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، از آن به عنوان گامی مهم از سوی اروپا در راستای به دست گرفتن سرنوشت خویش تجلیل کرد.

خانم آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، نیز امروز (جمعه) اعلام کرد که کشورهای اروپائی با این توافق ثابت کردند که از توانائی اقدام برای حل مشکلات مهم برخوردارند.

بدیهی است که یونان، کشوری که از میوۀ این توافق برخوردار خواهد شد از آن« به گرمی استقبال کرد و تحلیلگران اقتصادی این کشورضمن سپاسگزاری از اتحادیۀ وبانک مرکزی اروپا، ابراز امیدواری کردند که که صندوق بین المللی پول در این ماجرا زیاد درگیر نشود. از نظر این تحلیلگران، مداخلۀ صندوق بین المللی پول به بروز تنش های اجتماعی بیشتری در این کشور منجر خواهد شد.

در گفتگوئی با دکتر شاهین فاطمی، استاد اقتصاد و امور مالی در مرکز اروپائی مطالعات بین المللی در پاریس، جنبه های مختلف این توافق را مورد بحث قرار داده ایم.
 

گفتگو با شاهین فاطمی
اروپا / یونان

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید