اسرائیل/ سیاست

توافق میان "ناتانیاهو" و "شائول مُفاذ" برای ادامه کاردولت وحدت ملی

توافق میان "ناتانیاهو" و "شائول مُفاذ" برای ادامه کاردولت وحدت ملی
توافق میان "ناتانیاهو" و "شائول مُفاذ" برای ادامه کاردولت وحدت ملی DR

حزب میانه رو "کادیما" به رهبری شائول مُفاذ که جدیداً به این سمت برگزیده شد، اعلام داشت که به دولت ائتلافی بینامین ناتانیاهو می پیوندد.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش منابع خبری این توافق غیره منتظره میان دو حزب "لیکود" و "کادیما" درحالی اعلام شد که کنست پارلمان اسرائیل خود را آماده انحلال پارلمان واعلام انتخابات پیش ازموعد می کرد.

این هفته بنیامین ناتانیاهو- نخست وزیراسرائیل، روز دوشنبه هفتم ماه مه اعلام کرد که درنظردارد درماه سپتامبرآینده یک سال پیش از موعد مقرر، انتخابات پارلمانی را انجام دهد.

به این ترتیب با پیوستن "کادیما"- اصلی ترین فراکسیون اپوزیسیون به دولت، برگزاری انتخابات زود هنگام درحال حاضرمنتفی است و بگفته کارشناسان، دولت وحدت ملی اسرائیل می تواند به کارخود پایان دهد.
درحال حاضرحزب کادیما به رهبرشائول مفاذ سیاستمدارمتولد ایران دارای بزرگترین فراکسیون در کنست است.

به نوشته مطبوعات اسرائیل احتمال دارد شائول مفاذ به عنوان وزیر، وارد کابینۀ ناتانیاهو گردد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید