ایران / اقصاد

تورم و رشد اقتصادی منفی شدید در ایران

وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، امروز بار دیگر با اشاره به رشد منفی 4/5 درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته و تورم بیسابقه در سال آخر دولت محمود احمدی نژاد با اعلام شرایط ویژه در کشور گفت: متاسفانه رتبه کسب و کار ایران در میان 180 کشور جهان 145 ام است.

تبلیغ بازرگانی

علی طبیب نیا، با این سخنان در اولین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت جدید اظهار داشت: برگزاری این نشست در این سطح نشان دهنده عزم جدی دولت در حمایت از بخش خصوصی است.
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی تصریح کرد که : در حال حاضر در کشور
رکود شدید وجود دارد و بنا بر آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور و تورم بیسابقه بوده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید