روزنامه ها ی فرانسه

توسعه طلبی های حزب الله لبنان و تغییرات احتمالی سوریه

@fotolia

درصورت تحولات سیاسی در سوریه، کمک های نظامی ایران به حزب الله قطع خواهد شد و این امر می تواند موازنه قدرت را در لبنان بر هم بزند.

تبلیغ بازرگانی

وضعیت ساحل عاج، تغییرات سیاسی در مصر و پیگیری حوادث لیبی موضوعات مورد بحث در روزنامه های امروز فرانسه است.

از آنجا که فرانسه به نحوی در وقایع کنونی اخیر درگیر است، این موضوع با تیترهای مختلف در روزنامه ها مطرح شده است.

لوموند ضمن اشاره به نقش فرانسه در جنگ، حمایت افکار عمومی را از دخالت جنگی مشروط دانسته، حدود آن را بررسی می کند و در یکی از مقاله های خود از قول فرستاده روزنامه در واشنگتن، سارکوزی را جرج بوش فرانسه می نامد.

فیگارو با چاپ شمایی، پراکندگی نیروهای نظامی فرانسه در خارج از این کشور را با تعداد نفرات و چارچوب عمل آنها نشان می دهد و دلایل این حضور را بررسی می کند.

تحرکات حزب الله در لبنان
"رنو ژیرار" فرستاده ویژه فیگارو در بیروت و طرابلس، همچنان که در تیتر خود مشخص می کند، معتقد است که حزب الله لبنان پس از موفقیت در سرنگونی دولت سعد حریری در حال گسترش شبکه عمل خود در لبنان است.
"رنو ژیرار" ، حزب الله را بازوی مسلح ایران و سوریه معرفی می کند و می نویسد که این حزب در نظر دارد تا با پیش گرفتن یک "استراتژی ملی" از قالب فرقه ای بیرون بیاید و با یک چهره ملی جایگاه وسیعتر ومؤثرتری در فضای سیاسی لبنان بدست بیاورد. از این رو چنانچه در عملکردهای قبلی خود نشان داده با هر اقدامی سعی در جذب نیروهای غیر مسلمان کشور دارد، چنانچه در شهر طرابلس در شمال لبنان که پایگاه اصلی سنی ها بود با خریدن رهبر باند های محلی مثل سمیر حسن، آن ها را به سمت خود کشانده است. سمیر حسن قبلاً از طریق منابع مالی عربستان سعودی تأمین می شد اما پس از قطع این منبع، حزب الله با استفاده از این موقعیت مزدوران سنی را با مستمری ماهانه به جهت خود کشانده و عکس های بشار اسد و عماد مغنیه در این شهر بتدریج حضور مشخصی پیدا کرده اند.

نویسنده، با اشاره به قدرت نمایی حزب الله در برکناری دولت سعد حریری، به گذشته بر می گردد و تأکید می کند که حزب الله پس از پیروزی بر ارتش اسراییل در سال 2006 میلادی، نفوذ خود را گسترش داده و از نظر استراتژیکی درحال حاضر تمام بلندی های کشور را از شمال تا جنوب، تحت کنترل دارد. نویسنده با اشاره به خرید زمین ها و شهرک های منطقه چوف در مرکز لبنان و راه سازی در مناطق کوهستانی بین شهرک های شیعه نشین با امکانات دولتی، یادآوری می کند که حزب الله شبکه خود را گسترش می دهد.

فیگارو علاقه مندی حزب الله را در به دست گرفتن مناطق سوق الجیشی، با کمک های نظامی جمهوری اسلامی ایران به این حزب ارتباط می دهد و می افزاید که سلاح های بالیستکی ایران از طریق خاک سوریه به حزب الله می رسد.

خبرنگار فیگارو با بازگشت به نقش حزب الله در جنگ های داخلی و با استناد به نمونه های مشخص، به این موضوع اشاره می کند که نیروهای سیاسی لبنان همیشه برای توقف تشنج ها به حزب الله امتیاز داده اند. وی که با این امتیاز ها موافق نیست، فکر می کند که برای جلوگیری از جنگ داخلی بهای فضاحت باری پرداخته شده است.
داشتن حق وتوی سیاسی، اجازه حمل سلاح و امتیازات دیگری که تعیین کننده هستند، جزو امتیازاتی هستند که نویسنده برای این حزب ذکر می کند.

مشکلات محیط زیست همچنان بر جای خود باقیست
لوموند: پس از کنفرانس کانکون در دسامبر سال 2010 میلادی، مذاکرات زیست محیطی از تاریخ سوم تا هشتم آوریل امسال در بانکوک برگزار شد و چالش های مطرح میان کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی جهان را بار دیگر نمایان ساخت.

لوموند تقابل "شمال" و "جنوب" را بر مذاکرات غالب می بیند و می نویسد که نشست بانکوک بدون هیچ دستاورد عملی به پایان رسید.

این درحالیست که کارشناسان محیط زیست، با توجه به وضعیت اضطراری موجود خواستار ارتقا سطح همکاری کشورهای توسعه یافته هستند. این کارشناسان یادآوری می کنند که وعده های داده شده درمورد کاهش گاز های گلخانه ای تنها 60درصد آنچه را که دانشمندان برای ثابت نگه داشتن افزایش گرمایش زمین در حدود دو درجه سانتیگراد، لازم می بینند تأمین می کنند.

نکته جدیدی که به مشکلات قدیم اضافه شده، زلزله ژاپن است که در نتیجه آن دیگر نمی توان به این کشور برای اجرای تعهداتش فشار آورد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید