ایران/ قوه‌قضائیه

توضیحات قوه قضائیه ایران درباره اتهام جاسوسی دختر آیت‌الله لاریجانی

رئیس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران، آیت الله صادق آملی لاریجانی، در مورد به دنبال انتشار اسناد مربوط به جاسوسی جاسوسی و ارتباط دخترش "زهرا لاریجانی" با بریتانیا گفت که این شایعات ارزش پاسخگویی را ندارند.
رئیس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران، آیت الله صادق آملی لاریجانی، در مورد به دنبال انتشار اسناد مربوط به جاسوسی جاسوسی و ارتباط دخترش "زهرا لاریجانی" با بریتانیا گفت که این شایعات ارزش پاسخگویی را ندارند. FARS

به دنبال انتشار اسنادی درباره "زهرا لاریجانی" دختر آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران از سوی یک رسانه اپوزیسیون، دادستان کل کشور و همچنین مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه توضیحاتی را ارائه کردند.

تبلیغ بازرگانی

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز یکشنبه ١۶ مهر در یک همایش در دانشگاه علوم انتظامی، درباره سایت "آمدنیوز" که انتشاردهنده اصلی این اسناد بود، گفت: «این سایت از "تلگرام" استفاده می‌کند و به زودی تکلیف "تلگرام" را روشن می‌کنیم».
دادستان کل کشور اضافه کرد که «آبشخور» این اسناد «در آمریکا و صهیونیسم و برخی کشورهای اروپایی» است.

یک روز پیش از آن، مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه، با صدور بیانیه‌ای نوشت اخبار و اسناد در این زمینه را «شایعه» و «مجعول» توصیف کرد و آن را نشان‌دهنده «خشم معاندان از دستگاه قضایی، مسئولین عالی آن و این مرکز» دانست.

چند روز پیش، سایت "آمدنیوز" نوشت که «زهرا لاریجانی، صبح روز پنجشنبه مورخ ۶ مهرماه پس از خروج از منزل به همراه محافظانش، توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت» شده است.
این سایت اینترنتی، در ادامه سلسله گزارش‌های خود درباره زهرا لاریجانی فرزند رئیس قوه قضائیه، تصویر دو نامه را منتشر کرد و نوشت که این نامه‌ها «سند با طبقه‌بندی حفاظتی محرمانه» درباره «جاسوسی و ارتباط این آقازاده با بریتانیا است».

محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، دستگیری زهرا لاریجانی دختر رئیس قوۀ قضائیۀ را به اتهام جاسوسی برای بریتانیا تکذیب کرد و آیت الله صادق آملی لاریجانی نیز گفت که «این شایعات ارزش پاسخگویی ندارند».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید