افغانستان

توطئه و خطر سپردن قدرت به طالبان

دکتر عبدالله، رئیس اجرائیۀ حکومت وحدت ملی افغانستان، از احتمال یک توطئۀ بزرگ در برابر دولت هشدار داده است و گفته است که کسانی استند که میخواهند دولت را سقوط داده جانیان را جانشین آن کنند.

دکتر عبدالله، رئیس اجرائیۀ حکومت وحدت ملی افغانستان
دکتر عبدالله، رئیس اجرائیۀ حکومت وحدت ملی افغانستان DR
تبلیغ بازرگانی

در حالیکه مدت زیادی از به قدرت رسیدن آقایان اشرف غنی و عبدالله عبدالله میگذرد، و هنوز هم این دو رکن قدرت، قادر نشده اند کابینه تشکیل بدهند، سخنان اخیر آقای دکتر عبدالله، ایجاب توضیحات بیشتری را میکند. در شرح سخنان آقای عبدالله، امروز، گفتگویی داریم با آقای سردار محمد رحیمی، استاد حقوق و علوم سیاسی.

آقای سردار محمد رحیمی میگوید که از ایجاد حکومت اتحاد ملی دو ماه میگذرد و این ساختارها، نو استند و هنوز چارچوب های قانونی آن درست نشده است. مشکلاتی هم برای اینکه این حکومت ملی تثبیت پیدا کند، وجود دارد. از سوی دیگر چون حملات زیادی هم در این اواخر صورت گرفته است، این دیدگاه تقویت میشود که شاید حلقه‌هایی در داخل نظام و در خارج از نظام وجود دارد که میخواهد حکومت را تضعیف کنند.

اگر حکومت وحدت ملی نتواند در فرصت زود تر در مورد تشکیل کابینه و اصلاحات لازم در ساختارهای دفاعی و امنیتی کارهای لازم را انجام بدهد، این تشویش میتواند بیشتر شود.

آقای رحیمی این اختلافات را سلب اعتماد تلقی نمیکند و میگوید که هردو شخصیت با هم کار میکنند و ضعف حکومت ائتلاف ملی ضعف هر دو شخص است. هدف این ابرازات شخص خاصی نیست. رئیس جمهور و رئیس اجرایی، هردو تلاش دارند چالش های را که فرا راه حکومت است بردارند.

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید