دسترسی به محتوای اصلی
بررسی روزنامه های امروز فرانسه

توما پیکِتی در کتاب جدید خود عبور از سرمایه داری و استقرار "سوسیالیسم نو" را ترسیم می کند

thoma piketty
thoma piketty .
متن توسط : شاهرخ بهزادی
6 دقیقه

اومانیته، روزنامه چپ فرانسه در شماره امروز خود به مناسبت انتشار کتاب جدید توما پیکِتی، اقتصاد دان معروف فرانسوی و نویسنده کتاب پر تیراژ "  سرمایه داری در قرن بیست و یکم" با او گفتگو کرده است. کتاب تازه توما پیکِتی " سرمایه داری و ایدئولوژی" نام دارد که از سوی انتشارات فرانسوی "سوی" فرانسه  نشر و توزیع شده است. در این کتاب جدید، این اقتصاددان چپ گرای فرانسوی اندیشه های خود را برای ایجاد یک "سوسیالیسم نو" تبیین کرده است.

تبلیغ بازرگانی

توما پیکِتی* می گوید در این کتاب جدید تلاش کرده بعضی از اشکال تاریخی که در آنها ارتباط نزدیک بین مختصات اقتصادی، اجتماعی وسیاسی وجود داشته  را دوباره زنده کند. او از عدم  بررسی و مطالعه  بهینه ابعاد اقتصادی طی ده های اخیر در  شکل گیری ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک برای شناخت ساختار اجتماعی انتقاد می کند. او می گوید  شناخت تاریخی نابرابری های اقتصادی برای درک صحیح از تاریخ تحولات سیاسی و ایدئولوژِیک ضرورت دارد. در این رابطه، او می گوید تغییرات رژیم های ایدئولوژیک و  دارای رویکرد نابرابری که در این کتاب بررسی کرده است، نتایج ساختارهای جدید ایدئوژیک است که به نوبه خود برای ایجاد تغییرات از تجربیات اقتصادی تغذیه کرده است. به گفته او در واقع پویایی جدید اجتماعی نتیجه کنش ها و واکنش های متقابل و پیوسته ای است که میان ابعاد اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک وجود دارد.

اومانیته از او می پرسد: می توانید این خط پیش ران را برای ما توضیح بدهید؟

توما پیکِتی می گوید در این کتاب جدید تلاش کرده تاریخ را به منزله سیستمی  در نظر بگیرید که در آن بعضی از اَشکال نابرابری و یا برابری توجیه شده است. او همچنین به این موضوع پرداخته است که گروه حاکم در هر جامعه ای در ورای گفتمانی که در راه تداوم قدرت خود دارد،  تلاش می کند، سیستم های بسیار پیچیده ای  را برای توجیه  رویکرد خود ایجاد کند.او تأکید می کند: هر چند همواره در این سیستم ریا و دورویی جای دارد، ولی نباید فراموش کرد که این سیستم نمی تواند بدون عمق باشد. هر چند در أعماق آن واقعیتی یافت نمی شود، ولی  برای عبور از این نوع سیستم حکومتی باید آن را جدی گرفت و برای شناخت آن به بررسی دقیق آن پرداخت. توما پیکِتی در ادامه، مثالی میزند و می گوید گفتمان تغییر نظام سرمایه دارای و مالکیت خصوصی بدون آنکه به فکر سیستم  فراگیری برای جایگزینی آن باشد، خسارات های بسیاری را در قرن بیستم  وارد کرده است... این گفتمان موجب تقویت نظام سرمایه دارای شده است.

توما پیکِتی می گوید آن چالشی(کمونیسم) که علیه نظام سرمایه داری راه اندازی شد،  در پایان دوران کمونیسم و در زمان فرا-کمونیسم، چه در روسیه، چین و یا اروپای شرقی، مبدل به بهترین متحد سرمایه دارای با حداکثر درجه شدت و قدرت شد.

او می گوید این رویکرد، در همین حال موجب تردیدهای گسترده ای در باره این فکر شد که آیا می توان از نظام سرمایه داری عبور کرد.

توما پیکِتی می گوید: سی سال پس از فرو ریختن دیوار برلین و سقوط کمونیسم در اتحاد جماهیر شوری، زمان آن فرا رسیده است- و من در این راه تنها نیستم- که تلاش خود را برای ایجاد یک جنبش فراگیر بکار بگیریم و زمینه های لازم را برای امکان اندیشه و تفکر برای یک "سوسیالیسم نو"، که شکل جدیدی  برای عبور واقعی از سرمایه داری و مالکیت خصوصی باشد، فراهم کنیم.

پیدایش و پا گرفتن مکتب " محافظه کاران نو" در آمریکا

روزنامه فیگارو، روزنامه راست فرانسه بر خلاف روزنامه اومانیته  به تغییرات و تحولات گفتمانی سرمایه داری پرداخته استو در شماره امروز این روزنامه   دو مقاله در باره گفتمان جدید سیاسی و اجتماعی و اقتصادی  جلب نظر می کند که در آمریکا برپا شده و در حال نضج گرفتن است.

در نخستین مقاله، لور ماندویل به پیدایش یک مکتب جدید به نام " محافظه کاران نو" در آمریکا و احتمال گسترش آن به دیگر کشورهای سرمایه داری لیبرال می پردازد.

لور ماندویل می نویسد: پایه گذران این مکتب جدید فکری سرمایه داری در ژوئیه گذشته در شهر واشنگتن گردهم آمدند. او می گوید: اساس گفتمان  "محافظه کاران نو" که  طی سال ها و ماه های اخیر و در سایه دولت دونالد ترامپ در آمریکا رشد فوق العاده‌ای کرده است، مبارزه با لیبرالیسمی است که افسارش پاره شده و کسی نمی تواند به سهولت آن را مهار کند. به دیگر بیان، این مکتب جدید فکری سرمایه داری آمریکا گرایش هایی به شدت ملی دارد و از این منظر با گفتمان معروف دونالد ترامپ در باره " آمریکا، نخست" هماهنگی کامل دارد.

در همین راستا، یورام هازونی ، یک روشنفکر آمریکایی-اسرائیلی در مصاحبه ای در فیگارو امروز می گوید که زمان آن  در غرب فرا رسیده است که برای  ایجاد یک نظام محافظه کارانه جدی و مسئول در برابر دو  جنبش انقلابی "نئو مارکیست" و" لیبرال" به پا خیزیم. او به جنبش جهانی شدن تجارت و اقتصاد و توسعه سرمایه دارای لیبرال که به "ریگانیسم" و تاچریسم" شهرت دارد، اشاره می کند و می گوید "آنچه  از سال  1989 به بعد اتفاق افتاد، تطبیق تدریجی جناج راست جامعه با گفتمان دشمنی آشکار با وضعیت و مختصات محافظه کارانه جامعه بوده است، گفتمانی که در یک نسل پیش تعریف شده بود و  مزایای بسیار زیادی را برای جامعه در بر داشته است.

تظاهرات گسترده و اجلاس اقلیمی سازمان مل برای ضرورت اقلیمی

در آستانه برگزاری  اجلاس اقلیمی سازمان ملل در حاشیه مجمع عمومی سالانه سازمان ملل، روزنامه لیبراسیون، در شماره امروز خود گزارش جالبی را به برخاستن نسیم انقلاب برای محافظت از اقلیم و مبارزه  با گرمایش زمین  نزد جوانان شرق اروپا اختصاص داده است.

لیبراسیون می نویسد جنبش جوانان برای محافظت از اقلیم  با بسیج جوانان و نوجوانان در اروپایی شمالی آغاز شد، اکنون این جنبش در کشورهای اروپا شرقی- کشورهای کمونیست پیشین، گسترش می یابد و این  جنبش به رغم مقاومت حکومت های این کشورها  در حال پیشرفت و گسترش سریع است.

لیبراسیون می نویسد که از آخر این هفته تظاهرات عظیمی برای حمایت از اقلیم در بسیاری از نقاط جهان آغاز می شود. از نیویورک تا کاپ گرفته و در بسیاری از نقاط جنبش ح مبارزه با چالش های اقلیمی با قدرت بیشتری همراه است. خصوصاً باید به تظاهرات بسیار بزرگ برای  حفاظت از اقلیم اشاره کرد که در نیویورک برگزار می شود.

روزنامه لوموند نیز گزارش مفصلی را با تیتر " سازمان ملل زنگ بسیج عمومی برای اقلیم را به صدا درآورده است" به لزوم مبارزه گسترده برای جلوگیری از گرمایش زمین اختصاص داده است. این روزنامه می نویسد:" در دوران بسیار خطیر زندگی می کنیم. دورانی که مردم جهان  با اضطرار برای  مقابله با تغییرات اقلیمی زندگی می کنند. آنان دیگر این فوریت حیاتی را درک و احساس می کنند.

*THOMAS PIKETTY

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.