تونس/ نوبل

کمیتۀ چهارگانه گفت وگوی‌های ملی تونس برنده جایزه نوبل صلح ٢٠١۵

DR

جایزه صلح نوبل ٢٠١۵به کمیتۀ چهارگانه گفت وگوی‌های ملی تونس تعلق گرفت. این کمیته که توانسته است با حفظ حقوق اکثریت شهروندان تونس کشور را به سوی صلح و ثبات سوق دهد، از نمایندگان ٤ سندیکای غیردولتی و نیمه‌دولتی تشکیل شده است. آنان مسئولانه توانستند مذاکرات صلح بین گروه‌های اپوزیسیون رنگارنگ تونس را در تعاملی هماهنگ به پذیرش دولتی که اکنون اداره امور کشور را دردست دارد وادارند. 

تبلیغ بازرگانی

این کمیته متشکل از "نمایندگان سندیکای عمومی کارگران"، "اتحادیه صنفی صنایع و صنایع دستی تونس"، "اتحادیه حقوق بشر تونس" و "کانون وکلای" می باشد.

کمیته نوبل نروژ دلیل انتخاب خود را ترغیب مردم تونس برای پیگیری راه‌های دموکراتیک برای رسیدن به صلح و قانون‌مندی پس از بهار عربی دانسته است.

برای دریافت جایزه صلح، امسال ٦٨ سازمان و ٢٠۵فرد در فهرست حائزین شرایط دریافت جایزه صلح نوبل ٢٠١۵ قرار داشتند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید