تونس - گفتگو

تونس در جستجوی یک نخست وزیر تازه

ملاقات منصف مزروقی- رئیس جمهوری تونس با راشد قنوشی- رهبر حزب النهضت
ملاقات منصف مزروقی- رئیس جمهوری تونس با راشد قنوشی- رهبر حزب النهضت

منصف مزروقی- رئیس جمهوری تونس، امروز با راشد قنوشی- رهبر حزب النهضت، برای یافتن جایگزینی برای حمدی جبالی- نخست وزیر مستعفی دیدار می‌کند.

تبلیغ بازرگانی

این در حالی است که راشد قنوشی با مخالفت با تعیین دولتی غیر سیاسی توسط حمدی جبالی، نخست وزیر را دیروز به استعفا کشاند.

می دانیم که حزب اسلام گرا دارای بیشترین شمار نماینده در پارلمان است و از این رو می تواند کاندیدای خود را برای پست نخست وزیر معرفی کند.

یکی از نام‌هائی که شنیده می شود، عبدالطیف مکی- وزیر بهداشت است. اما راشد قنوشی و بلند پایگان حزب او سرپوشیده گفتند که ممکن است بار دیگر نخست وزیر مستعفی را در این پست بنشانند.

حمدی جبالی، به دلیل موضع گیری‌هایش از محبوبیت خاصی نزد اپوزیسیون، سندیکاها و کارفرمایان برخوردار شده، روزنامه ها نیز دلاوری او را برای کاری که کرده ستودند.
حتا خانم مایا جریبی- نفر دوم حزب جمهوریخواه، گفت از یک دولت آمیخته از سیاست‌مداران و تکنوکرات هواداری میکند و بنا براین خواستار این است که حمدی جبلی بار دیگر دولت را سرپرستی کند.

نخست وزیر مستعفی هم در سخنان خود به هنگام استعفا گفت در هیچ معادله‌ای که در آن تاریخ انتخابات آینده تعیین نشود و دستخوش کشمکش‌های سیاسی باشد شرکت نخواهد کرد.

***

گفتگو با علیرضا نوری زاده

از علیرضا نوری زاده- نویسنده، روزنامه نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه، پرسیدم در این صورت چه عاملی می‌تواند حمدی جبالی را به بازگشت به مقام خود تشویق کند و آیا شرط‌های او پذیرفته خواهد شد؟

گفتنی است که زندگی سیاسی تونس از چند ماه پیش به دلیل ناتوانی مجمع ملی قانون اساسی در تدوین قانون اساسی و در پی آن تعیین تاریخ انتخابات بسیار پرتنش شده است، تنشی که با قتل شکری بلعید- مخالف اسلامیون، در روز6 فوریه افزایش یافت. با در نظر گرفتن این تنش‌ها و ابهامی که در صحنه سیاست تونس به وجود آمده نه تنها اوضاع اقتصادی این کشور بدتر شده بلکه در درون سیاست‌مداران و احزاب این کشور نیز شکاف بوجود آمده، چگونه دولت تازه از تنش بیرون خواهد آمد.
 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید