ایران

توکلی: هاشمی باید سخنان منسوب به خود در باره سوریه را تکذیب کند

احمد توکلی، نماینده مردم تهران
احمد توکلی، نماینده مردم تهران

احمد توکلی نماینده مردم تهران و از چهره های سرشناس مجلس شورای اسلامی از سخنان منتسب به هاشمی رفسنجانی در باره سوریه متعجب شده و گفته دلش نمیخواهد باور کند که این سخنان را هاشمی رفنسجانی گفته باشد. احمد توکلی گفته امیدوار است که هاشمی رفسنجانی شخصا این مسئله را تکذیب کند و گرنه ما باید نظرمان را در مورد ایشان تغییر دهیم. توکلی موضع گیری هاشمی را، در صورت صحت آن از نظر امنیت ملی یک خطای فاحش توصیف کرده است.

تبلیغ بازرگانی

احمد توکلی گفت: "خیلی عجیب است که آقای هاشمی به عنوان سیاست مداری با سابقه، پیر و کارکشته به این اصل مهم توجه نکند و حرفی بزند که دولت امریکا آن را بهانه کرده و بخواهد به سوریه حمله کند و مسلمانان را به خاک و خون بکشد."

نماینده مردم تهران در ادامه اظهاراتش گفت: "چنانچه به فرض محال، این سخنان و خبر درست باشد که خبر و تحلیل من این است که غلط است، آنگاه هم نوا شدن با آمریکایی ها یک اثر دارد و آن هم کشته شدن مردم بی گناه و از بین رفتن کشور سوریه به عنوان کشور حامی مقاومت است."
توکلی موضع گیری در حوزه امنیت ملی را در حیطه اختیارات شورای امنیت ملی دانسته و در این خصوص به اصل 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرده است. او گفت: "این اصل تاکید دارد این شورای امنیت ملی است که برای حفظ تامین امنیت و حفظ تمامیت ارضی بایستی به صورت متمرکز و مستقل تصمیم گیری کند."

احمد توکلی همچنین سیاست های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در جمهوری اسلامی را تابع سیاست های امنیتی دانسته است. او بر این باور است که در همه جای دنیا مسائل و منافع کشورها تابع مسائل امنیتی بوده و آنها در باره منافع خود با توجه به این حوزه واکنش نشان می دهند.

یاد آور میشویم که برخی از منابع خبری داخلی و خارجی از جمله خبر گزاری ایلنا به نقل از هاشمی رفسنجانی دولت سوریه را مسئول حمله شیمیایی 21 اوت گذشته عنوان کرده بودند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید