آفریقا/ کنگو

تیراندازی نظامیان به پناهجویان بروندی ۳۴ کشته بر جای گذاشت

.2017 نیروهای مسلح جمهوری دمکراتیک کنگو در ماه ژوئیه
.2017 نیروهای مسلح جمهوری دمکراتیک کنگو در ماه ژوئیه RFI/Sonia Rolley

در درگیری میان نظامیان جمهوری دمکراتیک کنگو و پناهجویان بروندی در کامانیولا در شرق کنگو ۳۴ پناهجو کشته شدند. در این درگیری ۱۲۴ تن نیز زخمی شده اند.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه، درگیری هنگامی اتفاق افتاد که نظامیان با شلیک هوایی میخواستند پناهجویان را از محل متفرق کنند اما بزودی با حمله متقابل پناهجویان روبرو شدند.

 یک منبع وزارت کشور جمهوری دمکراتیک کنگو گفته است پناهجویان خواستار آزادی چهار پناهجویی بودند که چهارشنبه شب گذشته دستگیر و به کشورهای شان بازگردانده شده اند.

خشونتهای سیاسی در بروندی باعث شده ۴۰۰ هزار نفر از این کشور به کشورهای همجوار از جمله ۳۶ هزار نفر به کنگو پناهنده شوند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید