"تین چیاوُ" از نزدیکان "آنگ سان سوچی" رییس جمهوری میانمار شد

تین چیاوُ رییس جمهوری جدید میانمار
تین چیاوُ رییس جمهوری جدید میانمار REUTERS/Soe Zeya Tun

"تین چیاوُ" ۷۰ سال دارد و نامزد حزب "اتحاد مردمی برای دموکراسی" بود که اکثریت را در پارلمان جدید این کشور بدست آورده است. رهبر این حزب، خانم "آنگ سان سوچی" بدلیل داشتن دو فرزندی که ملیّت خارجی (انگلیسی) دارند، نمی توانست خود نامزد مقام ریاست جمهوری شود.

تبلیغ بازرگانی

گفته می شود که خانم "آنگ سان سوچی" "تین چیاوُ" را به خاطر وفاداری اثبات شده اش در مقامی پذیرفته که رؤیای همیشگی او بوده است. "تین چیاوُ" ناگزیر است خود را با وضعیت یا قدرت دوگانه ای تطبیق بدهد که ستون اصلی اش را خود "آنگ سان سوچی" تشکیل می دهد. خانم "سان سوچی" همواره گفته و قول داده است که در موقعیتی "فرای رییس جمهوری" قرار خواهد داشت.
اگر چه "تین چیاوُ" شخصیتی ناشناس در خارج از میانمار محسوب می شود، اما، او در خانوادۀ شناخته شدۀ سیاسی زاده شده و بار آمده است. پدر او نامزد انتخابات سال ۱۹۸۸ بود که البته از سوی نظامیان حاکم بر میانمار مورد پذیرش قرار نگرفت. پدر زن وی یکی از پایه گذاران "جامعۀ ملی برای دموکراسی در میانمار" بود و همسرش، "سو سو لوین" در سال ۲۰۱۲ به عنوان نماینده در مجلس میانمار برگزیده شد.
"تین چیاوُ" که در هیچ انتخاباتی تاکنون برگزیده نشده است در اواخر سال های ۱۹۷۰ در وزارت امور خارجۀ کشورش مشغول کار شد. با این همه، مهمترین مشکل "تین چیاوُ" نه وفاداری او، بلکه اختیارات واقعی وی به عنوان رییس جمهوری جدید است. زیرا، ارتش میانمار همچنان قدرتمندترین نهاد این کشور است که وزارتخانه های کلیدی از جمله وزارت دفاع و وزارت کشور را در کنترل خود دارد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید