پژواک جامعه

کشور های غربی کمتر از ظرفیت خود پناهجو می پذیرند

صدا ۰۹:۵۳
(AFP)
توسط : بیژن برهمندی
۱۳ دقیقه

سامان ظریفی معتقد است که کشورهای غربی در پذیرش پناهندگان بی انصافی می کنند و کمتر از ظرفیت هایشان پناهنده می پذیرند. دلیل این امر بیشتر مسائل سیاسی داخلی این کشور هاست.

تبلیغ بازرگانی

روز بیستم ژوئن از سوی سازمان ملل متحد روز پناهندگان نام گرفته است. بنا به ارزیابی کارشناسان ، هم اکنون حدود پانزده میلیون پناهجو زادگاه خود را ترک کرده و در کشور های مختلف جهان پناه گرفته اند و قادر به بازگشت به کشور های خود نیستند.

دبیر کل سازمان ملل ، بان کی مون ، در نطقی بهمین مناسبت بر ضرورت فوری رسیدگی به مشکلات این پناهندگان و هم زمان شناخت علل مهاجرت آنان انگشت گذاشت. او در این سخنرانی تاکید کرد که باید به کسانی که قصد بازگشت به زادگاهشان را دارند کمک کرد.

با این حال بنظر می رسد که موضوع بازگشت پناهجویان به کشور هایشان با آنچنان پیچیدگی ها و مشکلاتی همراه است که بطور مرتب از تعداد داوطلبان بازگشت به سرزمین مادری کاسته می شود.

یک گزارش سازمان ملل نشان می دهد که بطور مثال در حالیکه در سال 2005 بیش از یک میلیون پناهنده به زادگاهشان باز گشته اند، این رقم در طول سال گذشته تنها 250 هزار نفر بوده است. یعنی کمترین رقم بازگشت در دهسال گذشته.

گفته می شود که جنگ، سرکوب و اختناق و انواع تبعیض ها از عوامل پر اهمیت رشد پناهندگی در سراسر جهان هستند.

در چند سال گذشته تعداد پناهندگان به کشور های اروپائی و آمریکا رشد چشم گیری داشته است. با این حال این کشور ها برای پذیرش پناهجویان محدودیت های زیادی اعمال می کنند. برای مثال از تعداد سیصد و هفده هزار و پانصد پناهجوئی که به کشور های عضو اتحادیه اروپا پناه برده اند، تنها هفتاد و هشت هزار و هشتصد نفر ، یعنی کمتر از یک سوم آنها با در خواست پناهندگی اشان موافقت شده است.

در گفتگوئی با سامان ظریفی مدیر بخش آسیائی سازمان عفو بین الملل ، وضعیت پناهندگان در کشور های میزبان ، شانس های بازگشت آنها به زادبوم و نیز ظرفیت های پناهنده پذیری کشور های غربی مورد بحث قرار گرفته اند .

سامان ظریفی می گوید که کشور های همسایه مراکز بحران زا ، همچون پاکستان ، ایران و سوریه ، با وجود ظرفیت های محدودشان ، هر کدام بیش از یک میلیون پناهنده قبول کرده اند. بعقیده او چه در اروپا و یا حتی در ایران و پاکستان ، با پناهندگان بشدت با خشونت رفتار می شود.

ظریفی در این مصاحبه توضیح داده است که پناهندگان عراق ، افغانستان ، سودان و کنگو از نظر کمیت در راس فهرست پناهجویان قرار دارند.

او توضیح می دهد که در سال گذشته تعداد زیادی از افغان ها از کشور شان خارج شده اند و همزمان بازگشت داوطلبانه آنها به کشور فوق العاده کاهش یافته است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید