پژواک جامعه

رئیس جمهوری آذربایجان خواهان سازماندهی آذری های جهان شد

صدا ۰۷:۲۵
الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان
الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان (GNU Free Documentation License)

لهراسب زینالی فعال آذربایجانی مقیم آلمان معتقد است که جمهوری آذربایجان واقعاً همه آذربایجانی های ایران را هم جزو "هموطنان" خود قلمداد کرده و به گروههای آذربایجانی ایرانی که هوادار جدائی از ایران هستند کمک های مالی اعطاء می کند.

تبلیغ بازرگانی

اکنون چند سالی است که در جمهوری آذربایجان روز سی و یکم ماه دسامبر، یعنی آخرین روز سال مسیحی، روز همبستگی آذربایجانی های جهان نامگذاری شده است و به همین مناسبت در این کشور تعطیل رسمی محسوب می شود.
الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان چند روز پیش بمناسبت 31 دسامبر پیامی برای "آذربایجانی های جهان" فرستاد که رسانه های آذربایجانی از جمله خبرگزاری آذر تاج و شبکه تلویزیون دولتی آنرا بطور وسیعی منتشر کردند.
در این بیانیه رئیس جمهوری آذربایجان توضیح داده است که "وجود دولت مستقل آذربایجان" شرایطی ایجاد کرده است تا " اتحاد میان آذربایجانی های دنیا و سازماندهی هم وطنانمان را فراهم کند."
الهام علی اف در این بیانیه همچنین به نقش دولت آذربایجان در "امر سازماندهی دیاسپورا" اشاره کرده و ضمن تاکید بر ضرورت این سازماندهی، بر "کمک های همه جانبه" دولت آذربایجان در این باره تاکید کرده است.
در مجله رادیوئی پژواک جامعه با آقای لهراسب زینالی سخنگوی "جنبش آذربایجان برای دموکراسی و یکپارچگی ایران" در آلمان گفتگوئی کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
لهراسب زینالی معتقد است که جمهوری آذربایجان واقعاً همه آذربایجانی های ایران را هم جزو "هموطنان" قلمداد می کند و به گروههای آذربایجانی ایرانی که هوادار جدائی از ایران هستند کمک های مالی اعطاء می کند.
او درباره اینکه الهام علی اف خود را رهبر پنجاه میلیون آذربایجانی در جهان قلمداد می کند، توضیح داده است که آذری ها در تمام کشور های جهان به سختی به سی میلیون نفر می رسند و معلوم نیست که این رقم پنجاه میلیونی از کجا آمده است.
بعقیده او کسانی در آذربایجان ایران که وی آنها را "تجزیه طلب" می نامد، بطور رسمی از دولت آذربایجان بودجه میگیرند، تلویزیون دارند، صده وبلاگ در اختیارشان هست و در صدها گروه کوچک در تبریز، در تیم فوتبال تراکتور و ...
فعال هستند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید