پژواک جامعه

سرنوشت حداقل دستمزد کارگران در این تند پیچ حذف یارانه چه خواهد شد؟

صدا ۰۹:۳۴

جمیل محمدی معتقد است که حتی اگر نمایندگان واقعی کارگران هم بتوانند در شورایعالی مزد و کمیته دستمزد شرکت کنند، ما اعتقادی به معتبر بودن این نهاد ها نداریم، چون که در آنجا – با حضور نماینده دولت و نماینده بخش خصوصی ، در هر حال تصمیم گیری ها با دو رای در مقابل یک رای کارگری انجام می شود.

تبلیغ بازرگانی

در روز های اخیر، شش سندیکا و تشکل مستقل کارگری (سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه،اتحادیه آزاد کارگران ایران ،هیئت موسس بازگشائی سندیکای فلز کار و مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه) با انتشار بیانیه مشترکی نسبت به پائین بودن رقم حداقل دستمزد سال جاری اعتراض کرده و خواهان یک حداقل دستمزد منصفانه شده اند که برای کارگران قابل تحمل باشد و آنان را از ادامه زندگی در زیر خط فقر نجات دهد.
در این بیانیه گفته شده است که هم اینک دریافتی یک کارگر حتی به پانصد هزار تومان هم نمی رسد ، در حالیکه خط فقر یک میلیون تومان است.
بیانیه با اشاره به آزاد سازی قیمت ها این پرسش را مطرح کرده است که آیا دو میلیون تومان دستمزد هم کفاف تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره را می دهد؟
این روز ها البته همه جا در باره حداقل دستمزد کارگران صحبت هائی مطرح می شود و هر کس ارزیابی ها و تخمین های خود را مطرح می کند.
عباس کاربخش دبیر اجرائی خانه کارگر کرمان معتقد است که هزینه متوسط برای تامین مخارج یک خانواده بیش از یک میلیون تومان است. این در حالی است که صبح امروز در صحن مجلس اسلامی، علیرض محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس طی نطقی مدعی شد که بر اساس بررسی های دقیق این فراکسیون تامین حداقل پوشاک، مسکن و خوراک برای سال 90 نیازمند ماهیانه پانصد هزار تومان است. او خواهان یک حداقل دستمزد بر اساس این رقم شد.
در گفتگوئی با جمیل محمدی عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، که از امضاء کنندگان این بیانیه مشترک است، از او درباره یک حداقل دستمزد عادلانه پرسیده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
جمیل محمدی معتقد است که حتی اگر نمایندگان واقعی کارگران هم بتوانند در شورایعالی مزد و کمیته دستمزد شرکت کنند، ما اعتقادی به معتبر بودن این نهاد ها نداریم، چون که در آنجا – با حضور نماینده دولت و نماینده بخش خصوصی ، در هر حال تصمیم گیری ها با دو رای در مقابل یک رای کارگری انجام می شود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید