پژواک جامعه

با پافشاری مردم جشن سده امسال از ممنوعیت دولتی گریخت

صدا ۰۸:۵۰

امسال این مراسم با سالهای گذشته متفاوت بود و تحت فشار ادارات دولتی قرار داشت. به همه گفته شده بود که این مراسم مجوزی برای انجام شدن ندارد. با این حال مردم حتی با پای پیاده هم که شده خودشان را به این جشن رسانیدند ودرمجموع حدود دوهزار نفردراین مراسم شرکت کردند

تبلیغ بازرگانی

شب گذشته به همت شهروندان زردشتی استان یزد، جشن سنتی سده در دهکده " چم" با حضور جمعیت کثیری از مردم سراسر کشور برگزار شد. این در حالی است که از بامداد دیروز، مقامات مسئول از ممنوعیت آن سخن می گفتند و نه فقط به برگزار کنندگان جشن بلکه حتی به آژانس های مسافرتی ابلاغ کرده بودند که امسال برگزاری مراسم ممنوع است و کسی نباید در آن شرکت کند.
در این باره در گفتگوئی با خانم معصومه شهریاری روزنامه نگار مسائل اجتماعی در تهران گفتگوئی کرده ایم که در آن خانم شهریاری از استقبال روز افزون شهروندان ایرانی از این مراسم کهن ایرانی پرده بر می دارد.
معصومه شهریاری که خود شب گذشته در این جشن شرکت داشته است در توضیح حوادث این مراسم می گوید که اکنون چند سالی است که جشن سده در استان یزد در یک زیارتگاه بسیار محقر و کوچک در کنار روستای " چم " برگزار می شود که بسیاری از ایرانیان ، چه درداخل و یا خارج از کشور، ازنقاط مختلف بقصد شرکت دراین مراسم به یزد - و گروهی نیز به کرمان – سفر می کنند.
به روایت او، امسال این مراسم با سالهای گذشته متفاوت بود و خیلی ساده تر از همیشه و تحت فشار ادارات دولتی قرار داشت. تا صبح دهم بهمن که روز برگزاری این جشن است، به همه گفته شده بود که این مراسم مجوز ی برای انجام شدن ندارد.
با این حال مردم حتی با پای پیاده هم که شده خودشان را به این جشن رسانیدند و درمجموع حدود دوهزار نفر در این مراسم شرکت کردند.
خانم شهریاری می گوید با وجود آنکه ورود به این زیارتگاه هیچ وقت کارت ورود لازم نداشته است و هیچ کس از کسی دین اش را نمی پرسید، ولی امسال جلوی افراد را گرفتند ، باید حتماً کارت نشان داده میشد و بر وابستگی به دین زردشتی تاکید میشد تا مجوز ورود به این روستا صادر می گردید.
گفته می شود که در آخرین مرحله از کارشکنی ها، ازورود اتوبوس ها و اتومبیل مسافران مناطق مختلف کشوربه منطقه جلوگیری شد و با این حال مسافران با پارک کردن ماشین ها در کنار جاده با پای پیاده به سوی محل برگزاری مراسم حرکت کردندو خود را به زحمت به محل برگزاری مراسم رسانیدند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید