پژواک جامعه

با موج مهاجرت، ختنه دختران خردسال درغرب گسترش یافته است

صدا ۱۰:۲۹

گرچه بنظر می رسد که سنت ختنه کردن دختران درایران یک پدیده حاشیه ای است که تنها در قسمت های کوچکی از مناطق کشور رواج دارد، با این حال گفته می شود که فتوای آیت الله علی خامنه ای مبنی بر این که ختنه دختران حرام نیست، باعث شده است که مسئولان کشورهیچ اقدامی علیه این سنت عقب افتاده ، غیر بهداشتی و شکنجه آور علیه دختران خردسال انجام ندهند.

تبلیغ بازرگانی

ازهشت سال پیش به این سو، روز ششم فوریه روز جهانی مبارزه با ختنه دختران اعلام شده و بهمین مناسبت روز گذشته در سازمان ملل متحد مراسمی بر گزار شد.
در این مراسم دبیر کل سازمان بین المللی مهاجرت، آقای ویلیام لیسی سوینگ طی نطقی اعلام کرد که اینک با اطمینان می توان گفت که مبارزه علیه این پدیده ناسالم تنها به قاره آفریقا محدود نمی شود، چرا که موج عظیم مهاجرت در سالهای اخیر، این سنت بومی را نیز همراه خود به سراسر جهان کشانده است. لیسی سوینگ اضافه کرد که بویژه با شدت گیری امواج مهاجرت در سالهای اخیر متاسفانه پدیده ختنه دختران اینک در اروپا، آمریکا، استرالیا و زلاند نو نیز رواج یافته است.
ویلیام لیسی سوینگ در این سخنرانی بر ملا کرد که هم اکنون پانصد هزار زن ختنه شده در اروپا زندگی می کنند.او گفت بر طبق ارزیابی سازمان بین المللی مهاجرت، بین صد تا صد و چهل میلیون زن و دختردر سراسر جهان قربانی این سنت ناسالم شده اند. او افزود که البته اکثریت این زنان در قاره آفریقا زندگی می کنند.
گفته می شود که در اندونزی و مالزی هم مواردی از ختنه دختران دیده می شود، که البته نمی توان آنرا یگ گرایش جدی نامید.
باید گفت که علت سخت جانی این سنت اعتقاد هواداران آن بر این پندار است که گویا ختنه وسیله ای برای یک " ازدواج خوب و موفق است."
بنا بر ارزیابی سازمان هائی که برای مبارزه با ختنه دختران ایجاد شده اند، هر ساله حدود سه میلیون دختر بچه در جهان در معرض این خطر قرار دارند که ختنه شوند.
رئیس " کمیته آفریقائی علیه سنت هائی که به سلامت زنان و کودکان آسیب می رساند" خانم برهان راس وورک معتقد است که علیرغم پیشرفت نسبی ختنه در اروپا و آمریکا، در برخی از کشور های آفریقائی مثل بورکینا فاسو و غنا،اجرای این سنت از رونق افتاده است.
متاسفانه در ایران نیز در برخی مناطق دور افتاده مرزی ، یعنی در بخش هائی از بلوچستان، خوزستان و کردستان، رد پای این سنت بچشم می خورد و در میان بخشی از ساکنان این مناطق، هنوز هم دختران خردسال، عموماً با وسائل ابتدائی و غیر بهداشتی ختنه می شوند.
گر چه بنظر می رسد که سنت ختنه کردن دختران در ایران یک پدیده حاشیه ای است که تنها در قسمت های کوچکی از مناطق کشور رواج دارد، با این حال گفته می شود که فتوای آیت الله علی خامنه ای مبنی بر این که ختنه دختران حرام نیست،باعث شده است که مسئولان کشور هیچ اقدامی علیه این سنت عقب افتاده ، غیر بهداشتی و شکنجه آور علیه دختران خردسال انجام ندهند.
  با خانم امینه کاکاباوه نماینده کرد ایرانی تبار پارلمان سوئد، در باره وضعیت ختنه دختران در اروپا و سوئد گفتگو کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید