پژواک جامعه

برای رهبران آلمان،انگلیس و فرانسه چرا همزیستی فرهنگها شکست خورده است؟

صدا ۱۰:۱۸
REUTERS/Philippe Wojazer

بعقیده معبودانصاری تفاوتی که در اروپا میان "ما" و "آنها" وجود دارد، در آمریکا وجود ندارد. او فکر می کند که بدلیل فقدان یک سابقه طولانی در پذیرش مهاجران، مفهوم "شهروند شدن" یک مهاجر در اروپا با ناکامی روبروست.

تبلیغ بازرگانی

"پذیرش چند فرهنگی در فرانسه با شکست مواجه شده است" این سخنانی بود که چند روز پیش، نیکلا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در یک برنامه تلویزیونی بر زبان آورد. این نتیجه گیری از دستاورد های عملکرد آزادانه فرهنگ های متفاوت در درون جامعه میزبان که مایل به حفظ فرهنگ بومی است، تنها متعلق به رئیس جمهوری فرانسه نیست. همین هفته گذشته دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس نیز در همایش امنیتی مونیخ به شکست سیاست همزیستی فرهنگ های متفاوت در انگلستان اعتراف کرد و گفت که "مدارای انفعالی " در مقابل فرهنگ ها در عمل به گستاخی تروریسم اسلامی در این کشور انجامیده است. جالب است که دیوید کامرون این سخنان را در اجلاسی مطرح میکرد که خانم آنگلا مرکل هم در آن حضور داشت. خانم مرکل همین چند ماه پیش در یک سخنرانی سیاست همزیستی فرهنگ ها در آلمان را یک شکست ارزیابی کرد.
نیکلا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در برنامه تلویزیونی چند شب گذشته اش تاکید کرد که در هر حال پذیرش سیاست چند فرهنگی در فرانسه به معنای همزیستی فرهنگ های متفاوت در کنار هم، پروژه ما نیست.
هم آوائی رهبران انگلستان و فرانسه در نکوهش از سیاست چند فرهنگی از این نظر حیرت انگیز است که این دو کشور در سال های گذشته دو سیاست متفاوت را برای مهاجرانشان انتخاب کرده بودند.
در واقع انگلستان زمانی که تصمیم گرفت به ساکنان کشور های مستعمره خود اجازه ورود به انگستان بدهد با توجه به فاصله فرهنگی عظیم میان انگستان و مستعمرات، به سیاست راهبردی همزیستی فرهنگ ها در کنار یکدیگر متوسل شد. در حالیکه فرانسه تصمیم به اتخاذ سیاست استحاله فرهنگ های میهمان در درون فرهنگ کشور میزبان گرفت. مشکل این جاست که اینک با گذشت حدود نیم قرن از بکارگیری این سیاست، که از هر مهاجری می خواست که به یک فرانسوی تمام عیار تبدیل شود و طبق هنجارهای رایج در کشور زندگی کند،نسل دوم و سوم مهاجرین علیه این ادغام در درون فرهنگ کشور میزبان سر به شورش برداشته و هویت اسلامی خود را مطالبه می کنند.
چه بسا بتوان گفت که عقب نشینی گام به گام و خجولانه حکومتگران فرانسوی در مقابل این مطالبات در چند سال گذشته ، که در عمل به تشدید تفاوت هاو گاه تضاد فرهنگها انجامیده است، اینک رئیس جمهوری فرانسه را واداشته است که چند فرهنگی را مورد انتقاد قرار دهد و به شکست آن در فرانسه اعتراف کند.
در مجله رادیوئی پژواک جامعه از آقای معبود انصاری استاد جامعه شناسی دانشگاه"ویلیام پترسون" آمریکا می پرسم آیا می توان از ناکامی هر دو سیاست مهاجر پذیری در کشور های جهان نام برد؟ در این گفتگو او همچنین در باره مهاجران مسلمان صحبت می کند و بویژه از ویژه گی های همزیستی فرهنگ ها در آمریکا صحبت می کند.
معبود انصاری با اشاره به اعتراف رهبران سه کشور اروپائی به شکست سیاست های مهاجرت پذیری، می پرسد"آیا ما داریم از شکست یک سیاست صحبت می کنیم و یا این که از شکست نحوه برخورد به این پروژه؟"
معبودانصاری که کتابی به نام" ایرانیان آمریکائی" در دست چاپ دارد، و روند آمریکائی شدن جوانان ایرانی تبار نسل دوم مهاجرت رااز نزدیک مورد مطالعه قرار داده است، در گفتگو با رادیوی بین المللی فرانسه در باره چگونگی همزیستی فرهنگ ها در آمریکا توضیح می دهد و می گوید در این کشور گر چه همزیستی فرهنگ ها گاهی هم با مشکلاتی روبرو می شود و هنوز هم با جر و بحث همراه است، ولی بطور وسیع مفهوم همزیستی فرهنگ ها پذیرفته شده است.
او اضافه می کند که مفهوم این همزیستی آن است که در این کشور هیچ کس خارجی نیست. یعنی هرکس که وارد آمریکا می شود و البته پس از پنج سال زندگی در این کشور،یکی از " ما" آمریکائی ها قلمداد می شود.
بعقیده انصاری تفاوتی که در اروپا میان " ما " و "آنها" وجود دارد، در آمریکا وجود ندارد. او فکر می کند که بدلیل فقدان یک سابقه طولانی در پذیرش مهاجران، مفهوم " شهروند شدن " یک مهاجر در اروپا با ناکامی روبروست.
انصاری پیش بینی می کند که هم صدائی سه رهبر آلمان ، فرانسه و انگلستان حتی با دست راستی های آمریکا، گویای آن است که روحیه ضد مهاجر بودن رشد خواهد کرد و چه بسا با سخت گیری های بیشتری همراه خواهد شد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید