پژواک جامعه

آموزش زبان مادری چه تاثیری بر همبستگی ملی دارد؟

صدا ۰۹:۳۲
روزجهانی زبان مادری
روزجهانی زبان مادری

به عقیده علیرضا مناف زاده جامعه شناس و پژوهشگر مقیم فرانسه، آزاد کردن زبان های مادری و آموزش دو زبانه در مناطق دارای زبان بومی، به همبستگی ملی درمیان ایرانیان کمک می کند

تبلیغ بازرگانی

اینک بیش ازدهسال است که روز بیست و یک فوریه توسط سازمان یونسکو روزجهانی زبان مادری نامیده شده و هر سال به این مناسبت یونسکو می کوشد تا ضرورت حمایت از زبان مادری را گوشزد کند، بر اهمیت تنوع زبانی و فرهنگی تاکید ورزد، و حمایت ازغنای فرهنگی و زبانی درجهان را بعنوان ارزش های عموم بشری ترویج و تقویت کند.
یونسکو معتقد است که هم اینک در جهان لااقل نیمی از شش هزار زبانی که مورد استفاده قرار می گیرند، در خطر نابودی قراردارند. این سازمان فرهنگی بین المللی از سال 1999 تاکنون با بزرگداشت سالیانه روز جهانی زبان مادری و نیز تدوین برنامه های سالیانه در مناطق مختلف جهان، به دفاع از آن دسته از همبودهای انسانی همت می گمارد که زبانشان در معرض تهدید به نابودی و یا تبعیض قرار گرفته اند.
در ایران نیز موضوع تنوع زبان های قومی، از دیرباز مورد مناقشه بوده و دربسیاری ازموارد حاکمان کشور با زبان مادری اقوام مختلف در جامعه برخوردی تبعیض آمیز داشته اند.
در گفتگویی باعلیرضا مناف زاده ، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم فرانسه، درباره زبان مادری، علل نابودی برخی از آنها، و نیز ارتباط دو جانبه میان زبان اقوام مختلف دردرون یک کشوربا زبان ملی، گفتگوئی انجام شده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
به عقیده علیرضا مناف زاده آزاد کردن زبان های مادری و آموزش دو زبانه درمناطق دارای زبان بومی، به همبستگی ملی درمیان ایرانیان کمک می کند.
او می گوید کسانی که اصرار می کنند یک زبان بیشتر برکشورحاکم نباشد، باید بدانند که این کارکشاکش های قومی را حاد تر می کند و ایران و یکپارچگی آنرا تهدید خواهد کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید