پژواک جامعه

سانسور اینترنتی ، مبارزه ای که درعمل ناکام مانده است

صدا ۰۹:۲۷

بعقیده مجتبی سمیعی نژاد نشریات اینترنتی ، برخلاف رسانه های نوشتاری ، دیداری وشنیداری، قابل کنترل نیستند وبه همین جهت تمام فشارها درجهت سانسوراینترنتی درعمل ناکام مانده اند

تبلیغ بازرگانی

دو روزپیش ، بمناسبت روزجهانی مبارزه با سانسور اینترنتی، در پاریس مراسمی برگزار شد و سازمان گزارشگران بدون مرز جایزه امسالش را به یک سایت اینترنتی تونسی – بنام نوات – اهدا کرد که در جریان انقلاب یاس نقشی ارزشمند ایفا کرده بود.
گزارش صد صفحه ای امسال گزارشگران بدون مرز، انگشت اتهام خود را بسوی شصت کشوری نشانه رفته است که اینترنت را سانسور می کنند. درمیان این کشور ها ، ده کشوربه عنوان " دشمن اینترنت" نام گذاری شده اند که متاسفانه نام ایران هم ، درکنار کشورهائی چون کره شمالی ، چین و کوبا، به چشم می خورد.
گزارش یاد آوری کرده است که درمیان میلیون ها نفری که درجهان ازاینترنت استفاده می کنند، حدود یک سوم آنها به اشکال مختلف با محدودیت هائی روبرو می شوند که رژیم های خود کامه برسرراهشان ایجاد می کنند.
دراین عرصه جدید انتقال اطلاعات نیز ، بازهم خود کامگان ، رازهای سربسته خود را درمخاطره افشاگری می بینند و بررمز گشایان می تازند. در سالی که پشت سرگذاشتیم، صد و نوزده وب نگار درسراسر جهان به اسارت درآمده اند که ازمیان آنها یازده نفربه ایران تعلق دارند.
  با مجتبی سمیعی نژاد دبیر " خانه حقوق بشر ایران" درباره چگونگی سانسوراینترنتی درایران، نقش سپاه پاسداران دربرخورد با آنچه " جرائم اینترنتی " نامیده می شوند، و نیزشدت گیری سختگیری ها علیه فعالان اینترنتی ، گفتگوئی انجام گرفته است که می شنوید.
بعقیده مجتبی سمیعی نژاد نشریات اینترنتی ، بر خلاف رسانه های نوشتاری ، دیداری و شنیداری، قابل کنترل نیستند و به همین جهت تمام فشارها در جهت سانسور اینترنتی در عمل ناکام مانده اند.
سمیعی نژاد دراین گفتگو به این نکته اشاره می کند که در جمهوری اسلامی بنظر می رسد دغدغه زیادی در مورد سایت های موسوم به " مستهجن" و "غیر اخلاقی " وجود ندارد. گرچه برخی از این سایت ها مورد فیلتر قرار می گیرند ولی واقعیت این است که دغدغه اصلی جمهوری اسلامی در مورد سایت های سیاسی و خبری است.
مجتبی سمیعی نژاد توضیح می دهد که در سالهای اخیر نقش سپاه پاسداران در مبارزه با اینترنت، بسیار برجسته بوده است. سپاه با تشکیل مرکز جرائم سایبری از حدود دو سال قبل بطور جدی وارد عرصه مبارزه با اینترنت شده و تلاش های زیادی هم داشته است. همین مرکزاست که بسیاری ازوبلاگ نویسان و مدیران سایت ها را بازداشت کرده است که اینک دوتن ازآنها به اسامی وحید اصغری و سعید ملک پوردردادگاه اولیه و تجدید نظر محکوم به اعدام شده و اینک در انتظار حکم دیوان عالی کشورهستند. وبلاگ نویس دیگری بنام حسین رونقی ملکی که یکی از فعالترین وبنگاران و مبارزان علیه سانسوربود اکنون هفده ماه است که درزندان بسر می برد و محکوم به پانزده سال حبس شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید