آیاروایت حزب حاکم فرانسه از لائیسیته اسلام ستیزانه است؟

صدا ۱۱:۱۲
Jean-Francois Copé - ژان فرانسوا کوپه
Jean-Francois Copé - ژان فرانسوا کوپه Reuters/Charles Platiau

خانم آزاده کیان می گوید حضور بیش از پیش مسلمانان در فرانسه، که بین چهار تا شش میلیون نفربرآورد می شوند، بالطبع مشکلاتی را فراهم کرده است. او معتقد است که با این مشکلات ازطریق قانون نمی توان برخورد کرد. 

تبلیغ بازرگانی

بحث درباره مفهوم لائیسیته از سوژه های پر طرفداری است که بویژه درسالهای اخیر جذابیت فراوانی برای افکار عمومی فرانسه دارد و بهمین دلیل هم در این زمینه مطالب بسیاری منتشر و سخنرانی ها و همایش های متعددی در این باره برگزار میگردد.
با این هم می توان مطمئن بود که هیچ کدام از این مباحثات به اندازه همایش هفته گذشته حزب حاکم فرانسه در باره لائیسیته سر و صدا ایجاد نکرد و با چنین میزان وسیعی از مخالفت روبرو نشد.
در جریان تدارک این همایش که نیکلا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد بر پائی اش را در فوریه گذشته به حزب خود مطرح کرد ، چندین تظاهرات پراهمیت علیه آن بر پا شد و واکنش های خصمانه فراوانی بر انگیخت.
ابتدا تعداد زیادی از روشنفکران و سیاست مردان فرانسوی در نامه سرگشاده ای سوء ظن خود را نسبت به اهداف این کنفرانس بیان کردند و مدعی شدند که این جلسه، گرچه با نام لائیسیته برگزارمی شود، اما هدفش اسلام ستیزی و جلب نطر آن بخش ازافکارعمومی است که نسبت به مهاجران مسلمان داوری منفی دارند.
احزاب اپوزیسیون نیزهرکدام به سبک خود علیه این همایش موضع گیری کردند.

حزب کمونیست فرانسه با انتشاربیانیه ای اقدام حزب حاکم را یک عمل "تحریک آمیز و اسلام ستیزانه " نامید و رئیس جمهوری و حزبش را متهم کرد که می خواهند اسلام هراسی را محور فعالیت های انتخاباتی خود کنند. سوسیالیست ها و سبز های فرانسه هم بطور وسیعی به این همایش تاختند. البته این اعتراضات مختص اپوزیسیون نبود و شحصیت های مهمی درحزب حاکم ازجمله نخست وزیرفرانسه ازاین حادثه فاصله گرفتند و با آن مخالفت کردند.

درست یک روز قبل از برگزاری این کنفرانس هم ، نمایندگان شش مذهب موجود در فرانسه یعنی مذاهب کاتولیک، پروتستان، ارتودوکس، اسلام و یهودیت در اعلامیه مشترکی با برگزاری این جلسه مخالفت کردند. این رهبران مذهبی با ستایش از " لائیسیته " بعنوان یکی از" بنیان های جمهوری" فرانسه و نیز یکی از حامل های اصلی مردمسالاری در این کشور، تاکید کرده اند که در استفاده از این دستاورد با ارزش نباید ولخرجی و سهل انگاری کرد و آنرا به وسیله ای برای تدارک انتخابات تبدیل نمود.
با این حال ژان فرانسوا کوپه، دبیر کل حزب حاکم ، درپاسخ به همه این اتهامات تاکید کرد که حزبش نه مثل سوسیالیست ها مشکلات را انکار می کند و نه مثل حزب راست افراطی "جبهه ملی" دست به عوام فریبی می زند. او مدعی شد که راه حزبش راه احساس مسئولیت نسبت به حل مشکلات جامعه است.
به همین جهت هم دراجلاس پر سروصدای این همایش که روز پنجم آوریل در پاریس برگزار شد، بیست و شش پیشنهاد مشخص برای حل آنچه که شرکت کنندگان مشکلات مذهبی می نامند ارائه شد.

درگفتگوئی با خانم آزاده کیان ، درباره اهداف این همایش، تعابیر متفاوت درباره لائیسیته، و راههای مقابله با مشکلاتی که جامعه فرانسه نسبت به انها حساسیت نشان می دهد مصاحبه کرده ایم که می شنوید.
خانم کیان در این گفتگو توضیح می دهد که اشتباه است اگرفکرکنیم که قانون لائیسیته همان است که در سال 1905 تصویب شده است. این قانون تاکنون بیش از سی بار – البته در ارتباط با مسیحیت و نهاد کلیسا – مورد تجدید نظرقرار گرفته است، بخصوص درباره بازگشائی مدارس خصوصی که زیر نظر کلیسای کاتولیک عمل می کنند.
خانم کیان می گوید حضوربیش ازپیش مسلمانان درفرانسه، که بین چهارتا شش میلیون نفربرآورد می شوند، بالطبع مشکلاتی را فراهم کرده است. او معتقد است که با این مشکلات ازطریق قانون نمی توان برخورد کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید