چرا دولت نگران رشته مطالعات زنان در دانشگاههاست؟

صدا ۱۲:۰۰
DR

جواد اکبرین در توضیح کوشش های دولت بقصد مقابله با آنچه که خود رواج دیدگاههای فمینیستی می نامند توضیح می دهد که اینها هم اینک در برخی دانشگاهها رشته مطالعات زنان را تعطیل کرده اند و علت آنرا تاثیر پذیری این رشته از فمینیسم عنوان کرده و خواهان متناسب کردن این رشته با فرهنگ اسلامی شده اند

تبلیغ بازرگانی

با گذشت بیش از سی سال از حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، و به اتکای مبارزات همه جانبه زنان کشور بقصد دستیابی بر حقوق برابر جنسیتی، اینک با اطمینان می توان گفت که در میان صاحب نظران حقوق زن در اسلام و از جمله در میان روحانیون کشور، تفاوت نظر های آشکاری بوجود آمده است و این شکاف ایدئولوژیک در میان کارشناسان اسلامی بطور قطع مدیون یک جنبش مطالباتی وسیع در میان زنان کشور است که با مطرح کردن خواسته ها و توقعات خود در زمینه برابری های جنسیتی و بویژه کشاندن این مطالبات به عرصه عمومی و ترویج آن در میان اقشار مختلف اجتماعی، صاحب نظران را به چاره اندیشی واداشتند و از این رهگذر به بروز دریافت ها و روایت های متفاوت یاری رساندند.

بنظر می رسد که بروز این اختلاف دیدگاهها در باره حقوق زن در اسلام ، مقامات مسئول کشور را بر آن داشته است تا بحث در این باره را در دانشگاهها و هم چنین در حوزه های علمیه به نظم در آورند و از بروز تفاوت دیدگاهها در میان دانشجویان و نیز طلاب علوم دینی جلوگیری کنند.

در تحقق این امر چندی قبل رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در دولت محمود احمدی نژاد، خانم منیره نوبخت در مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا، مدعی شد که وزارت علوم، رشته مطالعات زنان را مورد بازنگری قرار داده و اصلاحات لازم در این زمینه انجام گرفته است. او با بشارت این که اساساً دروس این رشته بزودی تغییر خواهند کرد، اعلام داشت که با تحقق تغییرات انجام گرفته، دیگر ترسی از رواج دیدگاههای فمینیستی از طریق رشته مطالعات زنان وجود ندارد.
خانم نوبخت مژده داد که رشته مطالعات زنان در چند مرکز حوزوی در قم نیز راه اندازی خواهد شد.

در گفتگوئی با اسلام پژوه مقیم پاریس، جواد اکبرین، او درباره تفاوت دیدگاهها نسبت به نابرابری های جنسیتی در میان مراجع تقلید توضیح می دهد و از مراجعی نام می برد که متون قرآنی درباره زنان را با مفهوم عدالت در روزگار ما سازگار نمی بینند و در نتیجه برابری جنسیتی در دوران معاصر را مورد حمایت قرار می دهند.
جواد اکبرین در توضیح کوشش های دولت بقصد مقابله با آنچه که خود رواج دیدگاههای فمینیستی می نامند توضیح می دهد که اینها هم اینک در برخی دانشگاهها رشته مطالعات زنان را تعطیل کرده اند و علت آنرا تاثیر پذیری این رشته از فمینیسم عنوان کرده و خواهان متناسب کردن این رشته با فرهنگ اسلامی شده اند.
بعقیده جواد اکبرین ، دولت می کوشد بنام اسلام و بکام نوعی عقب افتادگی که در حاکمیت وجود دارد، اهداف خود را پیش ببرد.

بعقیده او این ها دست و پا زدن هائی است بقصد حذف دستاورد های تمدن غرب در فرهنگ ، سیاست و آنچه که به ارتقاء سطح زنان کمک می کند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید