مسلمانان مهاجر گرایش ناچیزی به روایت بن لادن ازاسلام دارند

صدا ۰۹:۴۲

فرهاد خسرو خاور توضیح می هد که درغرب گرایش عمومی مسلمانان به سمت روایت ستیزه جویانه بن لادن نیست. بر عکس یک پدیده جدید درحال رخ دادن است که میتوان آنرا گسترش روایتی از اسلام دانست که به آن" نو سلفی " می گویند

تبلیغ بازرگانی

با اعلام مرگ اوسامه بن لادن، گرچه نمی توان باور کرد که تروریسم ایدئولوژیک اسلام بنیادگرا رو به افول رفته باشد، اما شاید بتوان از پایان یک اسطوره زنده در میان بنیادگرایان اسلامی صحبت کرد.
در دهسالی که از انفجار هولناک مرکز تجارت جهانی درنیویورک می گذرد، اوسامه بن لادن بویژه درمیان جوانان مسلمان مهاجر درکشورهای غربی، به یک نماد اعتراض و شورش تبدیل شده بود که مهاجران مسلمان حاشیه های اجتماع را هویت جدیدی می بخشید و آینده ای هر چند مبهم و البته خونین در مقابلشان می گشود.
امروز با اعلام خبر کشته شدن بن لادن، چه بیلانی از تاثیرات اجتماعی جنبش اعتراضی او در میان مسلمانان-چه در کشور های اسلامی و چه در مهاجرت- می توان بدست داد؟
فرهاد خسرو خاور استاد دانشگاه و پژوهشگر سرشناس علوم اجتماعی در فرانسه، که تالیفات متعددی در باره مهاجران مسلمان در فرانسه و اروپا دارد، معتقد است که جوانان هوادار بن لادن که برای اعمال خشونت به جنبش اعتراضی او پیوستند، از نظر تعداد بسیار محدود بودند و هیچ گاه بیش از چند صد نفر نشدند.
او توضیح می دهد که سرکوب همه جانبه القاعده توسط آمریکا و کشورهای غربی باعث شد که اعضای این سازمان از سال 2005 ببعد دیگر نتوانند در کشور های غربی عملیات تروریستی مهمی انجام دهند، گرچه درکشورهای مسلمان هنوز گروههائی قادر به انجام برخی فعالیت ها هستند.
فرهاد خسرو خاور در این گفتگو توضیح می هد که در غرب یک پدیده جدید در حال رخ دادن است که میتوان آنرا گسترش روایتی از اسلام دانست که به آن
" نو سلفی " می گویند.
بعقیده خسرو خاور این گرایش جدید سعی می کند بجای رفتن بسوی روایت افراط گرایانه بن لادن بسمت باز تولید نوعی اسلام حرکت می کند که قصدش تقلید از مدل زندگی پیامبر اسلام است. خسرو خاور یاد آوری می کند که این تقلید کاملاً تخیلی است چرا که اسناد تاریخی معتبری برای باز سازی سبک زندگی واقعی پیامبر اسلام وجود ندارد. این افراد سعی می کنند مثل صدر اسلام لباس بپوشند، رابطه خود را با جامعه محدود کنند، در میان خود ازدواج کنند و نوعی اسلام بنیاد گرا – ولی نه اسلام جهادی و غرب ستیز – بوجود آورند.
این نوسلفی ها اکنون در فرانسه چند هزار نفرند و در مساجد مخصوص به خود رفت و آمد می کنند.
خسرو خاور تاکید می کند که اینک درغرب، گرایش عمومی، به سمت اسلام با روایت بن لادن نیست.
دراین گفتگو فرهاد خسرو خاور تفاوت میان روایت های شیعه و سنی از اسلام را نیز مورد بحث قرار داده است .
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید