وقتی رها کردن بیماران تهیدست در حاشیه شهر"امنیتی" میشود

صدا ۱۰:۱۰

درگفتگوئی با خانم معصومه شهریاری روزنامه نگار اجتماعی درتهران ، او تاکید می کند که این اولین باری نیست که بروز چنین حوادثی یک شرمساری ملی برای ایرانیان داشته است ، و پس ازآن هم مقام مسئول نه تنها عذرخواهی نکرده بلکه آنرا امنیتی هم می کند.

تبلیغ بازرگانی

چندی پیش خبری کوتاه ولی تکان دهنده در تقریباً تمام رسانه های کشور منتشر شد و خشم و حیرت مردم را برانگیخت.
خبر این بود که دو بیمار تهیدست توسط کارکنان بیمارستان دولتی امام خمینی به بیابان های حاشیه یک اتوبان بنام آزاد راه خلیج فارس در اطراف تهران منتقل شده و همانجا رها شده اند.
انتشار این خبر باورنکردنی سروصدای زیادی بر پا کرد و بسیاری از مطبوعات و مقامات کشور در مجلس اسلامی و کمیسیون بهداشت در این باره به اظهار نظر پرداختند. جالب آنکه یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران ، برای پاک کردن این لکه ننگ پیشنهاد کرد که نام امام خمینی را از این بیمارستان دولتی بردارند!
تا مدتها پس از این حادثه دلخراش ، وزارت بهداشت در سکوت کامل بسر می برد و سرانجام چند روز پیش ، خانم مرضیه وحید دستجردی ، وزیر مربوطه ، اعلام کرد که این حادثه یک " توطئه" است و نوعی "جو سازی سیاسی" علیه وزارت بهداشت در جریان است. اوهم چنین تهدید کرد که با خاطیان برخورد خواهد کرد.خانم دستجردی این حادثه راامنیتی و اطلاعاتی قلمداد کرد وازمسئولین امنیت کشورخواست که عاملان توطئه را-که خود آنانرا"خرابکار"می نامید-شناسائی کنند.
این درحالی است که مطالب منتشره درمطبوعات نشان می دهد که چنین حوادثی در جامعه خیلی هم نادر نیست و بسیاری از کسانی که در عین تنگدستی گذرشان به بیمارستان های حتی دولتی می افتد، با بد رفتاری و گاهی نیز با ناملایماتی از این دست روبرو می شوند.
احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران درجلسه علنی این شورا اعتراف کرد که تکرار وقایعی از این دست" دور از ذهن نیست" و باید برای پیشگیری از آن چاره ای اندیشید.
این در حالی است که دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که تحقیقات اولیه نشان داده است که بیماران مذکور " بدلیل عدم توانائی درپرداخت هزینه های درمانی به این محل منقل شده بودند."
درگفتگوئی با خانم معصومه شهریاری روزنامه نگار اجتماعی در تهران ، او تاکید می کند که این اولین باری نیست که بروز چنین حوادثی یک شرمساری ملی برای ایرانیان داشته است ، و پس از آن هم مقام مسئول نه تنها عذر خواهی نکرده بلکه چنین پاسخ هائی به مردم میدهد. اواضافه می کند که ما وقتی ناتوانائی هایمان کشف می شود، مسئولیتش را بگردن دشمن کاذب می اندازیم.
بعقیده خانم شهریاری امنیتی کردن حوادث حربه ای است برای تمام مدیران و مسئولان کشورکه هرحادثه ای درحوزه خودشان اتفاق بیفتد، آنرا به بخش امنیتی متصل می کنند، تا آنرا از سرخود باز کرده باشند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید