پژواک جامعه

خشم فمینیست های فرانسه از رواج گرایش های جنسیتی

: منتشر شده در

خانم راد توضیح می دهد که خشم فمینیست های فرانسوی متوجه عادی شدن تفکرات تبعیض گرایانه جنسی در این کشور است. او توضیح می دهد که بیانیه اعتراضی آنها را در دو روز گذشته نزدیک به شانزده هزار نفر امضاء کرده اند و تا آخرین ساعات دیشب در هر دقیقه هشت نفر جدید به فهرست امضاء کنندگان اضافه میشده است. بعقیده او این نشان دهنده میزان خشم مردم از این اظهارات تبعیض گرایانه است.

تبلیغ بازرگانی

ماجرای تکان دهنده اتهام تجاوز به یک زن خدمتکار هتل، توسط رئیس سابق صندوق بین المللی پول، که به یکی از پر سر و صدا ترین سوژ ه های رسانه ای در سراسر جهان تبدیل شد، در فرانسه بمراتب ابعاد گسترده تری بخود گرفت و به یک مباحثه ملی در میان همه اقشار اجتماعی جامعه انجامید.
علت این امر البته این واقعیت بود که "دومینیک استروس کان " نه فقط بعنوان یک شخصیت بین المللی ، بلکه بویژه بعنوان کاندیدای احتمالی حزب سوسیالیست برای انتخابات ریاست جمهوری سال اینده، محبوب ترین شخصیت سیاسی کشور محسوب میشد.
بحث های پایان ناپذیر در رسانه های نوشتاری و رادیو تلویزیون ها و نیز اظهار نظر شخصیت ها ی سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در این باره شرایطی را فراهم کرد،که در مواردی خود حادثه در سایه قرار گرفت و بحث درباره معیار های اخلاقی در مناسبات میان زن و مرد، و تعیین مرزهائی بقصد تشخیص سلامت این مناسبات، در موارد بسیاری به مهم ترین بخش این مباحثه ملی تبدیل شد.
در این رهگذر طبیعی است که دم خروس تفکرات مردسالارانه و گرایشات جنسیت گرایانه عرصه وسیع تری برای بروز و خودنمائی میابند و امکان داوری درباره ابعاد این بخش از تفکرات متکی بر پذیرش نابرابری های جنسیتی بیشتر می شود.
حوادثی که درروز های گذشته در فرانسه اتفاق افتادو اندیشه هائی که خود را به داوری عمومی گذاشتند، اولین ثمره عینی اش تضاهرات صد ها نفر از زنانی بود که به دعوت سازمان مردم نهاد osez le féminisme و البته با هماوائی بسیاری دیگر از گروههای فمینیستی ، در اعتراض به رواج دیدگاههای جنسیت گرایانه ، دیروز در پاریس بر پا شد.
برگزارکنندگان این تظاهرات البته تاکید کرده اند که مسئله آنها حوادثی نیست که در نیویورک اتفاق افتاده است، بلکه درست بازتاب این حادثه در بحث های شورانگیزی است که فرانسویان را در روزهای گذشته مجذوب خود کرده بود.
براستی فمینیست های فرانسوی به کدام بخش از داوری های مباحثات اخیر حساسیت نشان می دهند؟
در گفتگوئی با خانم سوده راد از فعالین سازمان osez le féminisme از او درباره نکاتی که باعث ناخشنودی فمینیست های فرانسوی شده پرسیده ام.
خانم راد توضیح می دهد که خشم فمینیست های فرانسوی متوجه عادی شدن تفکرات تبعیض گرایانه جنسی در این کشور است. او توضیح می دهد که بیانیه اعتراضی آنها را در دو روز گذشته نزدیک به شانزده هزار نفر امضاء کرده اند و تا آخرین ساعات دیشب در هر دقیقه هشت نفر جدید به فهرست امضاء کنندگان اضافه میشده است. بعقیده او این نشان دهنده میزان خشم مردم از این اظهارات تبعیض گرایانه است.
او می گوید در کشوری که در سال هفتاد و پنج هزار زن مورد تجاوز قرار میگیرند، رایج شدن انواع جوک ها و شوخی ها در شبکه های اجتماعی و وبلاگ ها در فضای مجازی نشان می دهد که جامعه در چه وضعی قرار دارد. بعقیده او اتفاقی که برای آقای استروس کان افتاده است، یک تصویر واقعی از تفکرات درون جامعه را بر ملا میکند.
خانم سوده راد در این گفتگو توضیح می دهد که بیانیه اعتراضی فمینیست های فرانسه را خیلی از شخصیت های سیاسی چپ و چپ افراطی امضاء کرده اند، ولی از نیرو های سیاسی دست راستی هیچ کس آنرا امضاء نکرد.
او در این گفتگو اضافه کرد که اگر کسانی می خواهند به این جنبش اعتراضی بپیوندند ، می توانندبا مراجعه به سایت اینترنتی osezlefeminisme . fr بیانیه را امضاء کنند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید