پژواک جامعه

تنوع و شدت آسیب های اجتماعی در ایران رو به افزایش است

صدا ۱۱:۲۱

مرگ مرموز چهار مرد در تهران، کشف یک جسد در اتوبان آهنگ، قتل یک طراح و کاریکاتوریست در ایران... دیگری خود را حلق آویز می کند و کودکی توسط والدینش مورد آزاد قرار می گیرد. هر کدام زخمی بر پیکر اجتماع وارد می کنند.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حبیب اله مسعودی فرید، مدیرکل مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی، از تنوع و شدت آسیب های اجتماعی خبر داد .

زهرا کمالی، جامعه شناس مقیم آلمان در خصوص تعریف آسیب اجتماعی گفت: "شناخت ریشه ای بی نظمی های اجتماعی که چرایی این بی نظمی ها را همراه با کشف علل وانگیزه های گرایش آن، مطالعه می کند. به زبان ساده تر مطالعه خواستگاه اختلال های بی نظمی ها و نا بسامانی های اجتماعی را آسیب اجتماعی می گویند."

این جامعه شناس در پاسخ به این پرسش که چه عواملی زمینه سازبروز این آسیب های اجتماعی هستند؟ گفت: " یکی از این عوامل ،عوامل زیستی و وراثت است که در خصوص کشته شدن روح الله دادشی، تحلیل زیست شناختی که انجام شد دلیل آن را جثه بزرگش دانستند که با اتکا به این عامل، وارد یک درگیری و نزاع اجتماعی شد ودر نهایت منجر به از دست دادن جانش شد.
و دیگر عامل روانی است که موجب قدرت طلبی، خیال پردازی و حسادت در فرد می شود. در مواردی مانند اسید پاشی با این عامل رو برو می شویم و دیگر عوامل محیطی است اما نمی توان گفت که یکی از این عوامل به تنهایی می توان موجب افزایش آسیب اجتماعی در جامعه بشود."
از سوی دیگر در جلسه ای در شورای شهر تهران، آسیب‌های اجتماعی را این گونه تعریف کردند: "آسیب های اجتماعی رفتارهایی هستند که هنجارهای جامعه را خدشه‌دار می‌سازند و اجتماع را تهدید می‌کنند."
در همین نشست، اعتیاد، تکدی‌گری، کارتن‌خواب‌ها، دوجنسه‌ها، زنان خیابانی و کودکان کار، به عنوان بخشی از آسیب‌های اجتماعی شهر تهران معرفی شده‌اند.
زهرا کمالی معتقد است که نمی توان از دو جنسه ها به عنوان یکی از دلایل افزایش آسیب های اجتماعی نام برد.

از سوی دیگر امین بزرگیان تحلیل گرمسائل اجتماعی و جامعه شناس مقیم فرانسه، معتقد است که خشونت سیستمی منجر به افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه می شود.
او می گوید: "خشونت سیستمی موجب می شود که افراد جامعه همیشه این پرسش را تکرار کنند که، چه کسی مسئول زندگی نابسامان آنهاست ؟ وحق آنان خورده شده است."

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید