پژواک جامعه

دیدارهای مردمی نمایندگان مجلس در گِرو میزان رای حوزه انتخابی

صدا ۰۸:۴۸

با توجه به این که نماینده های مجلس عموم رای خود را ناشی از مراوداتی می دانند که با مردم انجام می دهند معمولا محاسباتی در میزان رای خودشان و حوزه هایی که به آنها رای می دهند، می کنند و متاسفانه میزان مراوداتی هم که با مردم مناطق مختلف دارند، بسته به همین میزان رای است.

تبلیغ بازرگانی

نوشته: دلبر توکلی

آیا شما تا کنون توانسته اید با نماینده شهر خود دیدار داشته باشد؟ آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ملاقات های مردمی گزینشی برخورد می کنند؟
بر اساس اصل 62 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می شود و دوره نمایندگی مجلس چهار سال است.
این طور به نظر می رسد که دیدارهای عمومی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مردم حوزه انتخابیه خود، می باید یکی از کارهای روتین و اصلی اعضای خانه ملت باشد. چرا که این افراد با رای همین مردم توانسته اند به قوه مقننه راه پیدا کنند.
" احسان محرابی" خبرنگار پارلمانی، از مشاهداتش درخصوص مشکلات مردم برای ملاقات حضوری با نماینده شهر خود، گفت:« هر روز می توان تعداد زیادی از مردم را سرگردان در مقابل درهای ورودی مجلس دید. مردمی که از مناطق محروم و شهرستان ها بدون وقت قبلی و هماهنگی با نماینده مورد نظر، به تهران می آیند در مقابل درهای ورودی مجلس سرگردانند، چرا که ورود به مجلس نیاز به هماهنگی های لازم دارد و هر مراجعه کننده ای نمی تواند براحتی وارد مجلس شود.»

این خبرنگار پارلمانی در ادامه گفت:«نمایندگان مجلس بنا به مراوداتی که برای اخذ رای در حوزه انتخاباتی خود دارند افراد را گزینشی ملاقات می کنند، به طور مثال در شهرستان ها میزان رای معلم ها برای نمایندگان حائز اهمیت است و چون بیشترین اعتصاب ها طی چند سال گذشته از سوی معلمان حق التدریسی صورت گرفت ، نمایندگان مجلس سعی می کنند که مطالبات آنان را پاسخگو باشند.»

او با اشاره به این که ملاقات های مردمی ترتیب مشخصی ندارد گفت:«در مجلس جایی تحت عنوان ملاقات مردمی وجود دارد اما ملاقات های مردمی ترتیب مشخصی ندارند، یعنی ممکن است یک نماینده در دوره چهار سال نمایندگی خود به هیچ وجه ملاقات مردمی نداشته باشد و ملزم به این امر نیست.»

"محرابی" همچنین با اشاره به این که ملاقات مردمی در آئین نامه مجلس پیش بینی نشده است گفت:« با توجه به این که نماینده های مجلس عموم رای خود را ناشی از مراوداتی می دانند که با مردم انجام می دهند معمولا محاسباتی در میزان رای خودشان و حوزه هایی که به آنها رای می دهند، می کنند و متاسفانه میزان مراوداتی هم که با مردم مناطق مختلف دارند، بسته به همین میزان رای است.»

"محرابی" در پاسخ به این که آیا کسانی که موفق به انجام دیداربا نماینده شهر خود می شوند مشکلات شان مرتفع می شود؟ گفت:« مشکل این است که مراجعات خیلی هم کار ساز نیست. یعنی دستگاه های اجرایی خیلی ترتیب اثری به نامه هایی که نمایندگان می فرستند نمی دهند و نمایندگان هم از نظر ساختاری قدرت پیگریی ندارند فقط در موارد خاص پیگیری می کنند، که آن هم باز می گردد به این که آن فرد چقدر می تواند رای برای شان بیاورد. ممکن است در طول یک ملاقات مردمی تا 50 نفر به یک نماینده مراجعه کنندف اما آن نماینده، تنها نامه دو یا سه مراجعه کننده را بنا به مناسباتی که دارد به طور جدی پیگیری می کند.»
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید