پژواک جامعه

فراموشی جامعه نخستین فرصت برای دزدیده شدن انقلاب بود

صدا ۰۸:۲۸

انقلابی که بر اساس ‏مسئله فاصله طبقاتی و فقر اقتصادی، بازگرداندن ارزش های دینی مذهبی سنتی و ارزشی باشد مقدمات انحراف و ‏بوجودآمدن خشونت و معکوس شدن انقلاب در آن وجود دارد. جامعه از یاد برد که مبنای شور عمومی اش برای انقلاب ‏چه بود و این فراموشی نخستین فرصت برای دزدیده شدن انقلاب بوده است.

تبلیغ بازرگانی

نوشته : دلبر توکلی

ما جوانان ایران از انقلابیون 57 که هنوز به اشتباه خود اقرار نکرده اند و باعث بدبختی، فساد، تیره ‏روزی، فحشا، زندان و اعدام بهترین جوانان این سرزمین شده اند و خواهران ما را در برقعه پیچیدند و ‏برادران ما را وادار به گذاشتن ریش طالبانی کردند ما را به روزی رسانده اند که با مدرک های عالیه ‏دانشگاهی کاری برایمان وجود ندارد. همه داشته های قبل را نابود و چیز جدیدی ارائه ندادند. در جنگ 8 ‏ساله ما را سپر گوشتی در مقابل صدام جنایتکار قرار دادند هر نوع آزادی را از ما گرفتند. دوست داشتن ‏را از ما گرفتند و زیبایی را، محبت و عشق را از ما گرفتند. گروه عظیمی از ما را وادار به مهاجرت ‏کردند که در غرب و ترکیه و عراق و یونان هر بلایی به سرمان بیاورند و در کل بهترین سال های زندگی ‏ما را در یک کشور غنی و ثروتمند نابود کردند و عاملان اصلی آن همان انقلابیون 57 هستند که از کردار ‏خود ابراز پشیمانی نمی کنند ادعای خسارت و غرامت می کنیم.‏
آنچه خوانده اید بخشی از نامه ای است که گروهی از جوانان ایرانی (درآستانه سی و سومین سال از ‏انقلاب سال 1357) در صفحه اجتماعی فیس بوک نوشته اند و صفحه ای را در این خصوص راه اندازی کرده ‏اند.‏
البته این نامه با واکنش های متفاوتی روبرو شد. از سوی دیگر طی دو دهه گذشته بسیار پیش آمده است که بسیاری از ‏افراد در جامعه ایرانی نسبت به ‏نتیجه ای که از انقلاب سال 1357 گرفته ا ند اظهار نارضایتی و گاه حتا اظهار ‏پشیمانی ‏کرده اند ‏. ‏
‏" امین بزرگیان" جامعه شناس و تحلیل گر مسائل اجتماعی مقیم فرانسه در پاسخ به این پرسش که چه چیزی موجب می ‏شود تا جامعه ای پس از گذشت سه دهه از انقلاب از سوی نسل بعدی مورد بازخواست قرار می گیرد؟ گفت:« دو بحث ‏پدیده انقلاب و نتایج حاصل از آن را باید از یکدیگر جدا کنیم. ما نمی توانیم به صورت پسینی ، یک نسل را متهم کنیم به ‏این که چرا علیه مناسباتی که برآن اعمال زور و فشار می کرده طغیان کرده است. این اتفاقا جای تشکر و قدر دانی دارد.»‏
این جامعه شناس در ادامه گفت:«بخشی از وضعیت بوجود آمده ناشی از اقدامات و کارهایی است که خودمان انجام دادیم، ‏یادمان نرود که در سال 1384 همین مردم و همین جامعه با بالاترین رای آقای احمدی نژاد را انتخاب کردند و بخش عمده ‏ای از مصائبی که می بینیم و با آن دست به گریبانیم ماحصل انتخاب همین مردم است. »‏
او با تاکید بر این که این بار باید تحول خواهی خودمان را بر اساس آزادی خواهی رقم بزنیم گفت:« انقلابی که بر اساس ‏مسئله فاصله طبقاتی و فقر اقتصادی، بازگرداندن ارزش های دینی مذهبی سنتی و ارزشی باشد مقدمات انحراف و ‏بوجودآمدن خشونت و معکوس شدن انقلاب در آن وجود دارد. جامعه از یاد برد که مبنای شور عمومی اش برای انقلاب ‏چه بود و این فراموشی نخستین فرصت برای دزدیده شدن انقلاب بوده است.»‏

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید