پژواک جامعه

کودک آزاری در ایران ابعاد وسیعی بخود گرفته است

صدا ۰۹:۳۱

همین هفته گذشته در تهران "علی" کودک سه ساله پس از اعمال خشونت های وحشیانه و غیر انسانی به داخل سطل زباله کنار خیابان انداخته شده است؛ او توسط یک کارتن خواب به بیمارستان الغدیر منتقل شد.

تبلیغ بازرگانی

در سالی که تنها چند هفته دیگر به پایانش مانده است، به گفته کارشناسان بطور متوسط هر ماه یک حادثه مربوط به کودک آزاری شدید و توام با خشونت اتفاق افتاده است که نتایج تأسف بار آنها غالباً به مرگ این قربانیان کوچک و یا آسیب های شدید جسمی و روحی در بیمارستان ها انجامیده است.

همین هفته گذشته "علی" کودک سه ساله پس از اعمال خشونت های وحشیانه و غیر انسانی به داخل سطل زباله کنار خیابان انداخته شده است. او توسط یک کارتن خواب به بیمارستان الغدیر منتقل شد.
همانند بسیاری از موارد مشابه پدر و مادر علی پیدا نشدند و او پس از مداوا در بیمارستان به شیر خوارگاه "آمنه" منتقل شد.

گفته میشود در مواردی هم که والدین این قربانیان کوچک قابل شناسائی هستند و حتی دستگیر و زندانی میشوند تغییر چندانی در رفتارهایشان بوجود نمی آید و دایره معیوب خشونت علیه کودکان تداوم میابد؛ چرا که بگفته کارشناسان هشتاد و پنج در صد کودک آزاری ها توسط والدین معتاد انجام میشود.

براستی برای مقابله با این پدیده شوم اجتماعی چه باید کرد؟
قانون گذار در این باره تا کنون چه اقداماتی کرده است؟
بگزارش روزنامه ها لایحه حمایت از کودکان در معرض خطر که از سوی قوه قضائیه تهیه شده اینک در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است؛ ولی معلوم نیست به چه دلیل با این همه تأخیر هنوز به جائی نرسیده است؟

 

بنظر فرشید یزدانی از کارشناسان و فعالان حوزه کودک در تهران در این لایحه جدید نکات مثبتی برای رفع نواقص قانون قبلی وجود دارد ولی این لایحه بیش از چهار سال است که در حوزه دولت و مجلس مانده و متأسفانه در این گردونه می چرخد.
فرشید یزدانی با تأکید بر این که در ایران برای مقابله با کودک آزاری خلاء قانونی وجود دارد، توضیح می دهد که در قانون فعلی نه فقط سن کودک شامل افراد تا هجده سال نمی شود بلکه اساساً پدر از مجازات معاف است؛ چرا که تنبیه در این قانون برسمیت شناخته شده است.
فرشید یزدانی درباره کودک آزاری در خارج از خانواده نیز توضیح می دهد. او میگوید کار کردن کودکان در ایران پدیده ای است که قانونی درباره اش وجود ندارد. در قانون کار درج شده است که باید افراد بالای پانزده سال را بکار گرفت ولی کسی که کمتر از پانزده ساله را بکار میگیرد هیچ مجازاتی برایش درنظر گرفته نشده است.
بعقیده او علاوه بر قوانین تنبیهی باید برای حمایت از قربانیان کودک آزاری نیز شرایط مناسبی فراهم کرد

به این گفتگو گوش کنید...

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید