پژواک جامعه

روز جهانی زبان مادری فرصتی است برای ترویج تنوع زبانی

صدا ۱۰:۰۰
DR

بعقیده یونسکو زبان های مختلف در دنیا منبع خلاقیت و محملی برای بیان فرهنگی هستند و از این رو نقش مهمی در سلامت جوامع بعهده دارند

تبلیغ بازرگانی

 دبیر کل یونسکو معتقد است که روز بین المللی زبان مادری را باید به امکانی برای برسمیت شناختن اهمیت زبان مادری تبدیل کرد و برای تشویق چند زبانی و رواج تنوع زبان ها در جهان و در درون جوامع انسانی بسیج شد.

اینک دوازده سال است که روز بیست و یکم فوریه توسط سازمان ملل متحد ، "روز بین المللی زبان مادری" نام گرفته و سازمان یونسکو بخشی از نیرو و پروزه هایش را به گسترش زبان های مادری و ترویج چند زبانی اختصاص داده است.
این در شرایطی است که هم اینک از حدود شش هزار زبانی که در جوامع مختلف دنیا مورد استفاده قرار میگیرند، تقریباً نیمی از آنها در حال نابودی هستند.
دبیر کل یونسکو تأکید میکند که پدیده تنوع زبان ها و زنده ماندن زبان های مادری برای شکل گیری هویت های فردی اهمیت فراوانی دارند . بعقیده یونسکو زبان های مختلف در دنیا منبع خلاقیت و محملی برای بیان فرهنگی هستند و از این رو نقش مهمی در سلامت جوامع بعهده دارند.

با این حال دربسیاری از کشورها ، حکومت های مرکزی به دلایل و مصلحت های سیاسی ، بقصد ایجاد یک هماهنگی ملی در چارچوب حاکمیت خود، زبان های مادری اقوام مختلف در کشور را محدود و یا حتی منسوخ می کنند؛ در حالیکه تحقیقات یونسکو نشان می دهد که ترویج زبان های مادری به انسجام همزیستی اقوام در کنار یکدیگر یاری میرساند .

 ***

در گفتگوئی با علیرضا مناف زاده جامعه شناس مقیم فرانسه او یادآوری میکند که اگر ازبین رفتن زبان ها در جهان با شتاب فعلی خود ادامه یابد ، در یک قرن آینده جهان نیمی از میراث زبانی اش را از دست خواهد داد.

علیرضا مناف زاده با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره زبان های اقوام کشور، معتقد است که اگر مقامات کشور مطابق همین قانون عمل کنند، یعنی کتب درسی و مطبوعات به زبان فارسی باشد ولی زبان های محلی در رسانه ها ترویج شود و تدریس ادبیات آنها در مدارس آزاد باشد، به وحدت ملی ایران و تقویت رشته های پیوند در میان مردم ایران کمک فراوانی میشود.

او یاد آوری میکند که در حال حاضر ترویج زبان کردی یا زبان آذربایجانی در سیاست گزاری های رسمی رژیم هیچ جائی ندارد و نارضایتی برخی از نخبگان این اقوام نیز از همین روست.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید