پژواک جامعه

جوانان مهاجر و مسلمان افراطی در آلمان تنها اقلیت کوچکی هستند

صدا ۰۸:۵۲
صحنه‌ای از درگیری پلیس آلمان با جوانان مسلمان افراطی مهاجر
صحنه‌ای از درگیری پلیس آلمان با جوانان مسلمان افراطی مهاجر DR

آقای علی محجوبی توضیح می دهد که گزارش پژوهشی جدیدی که توسط وزارت کشور آلمان تهیه شده در کنترل محافظه‌کاران حزب دموکرات مسیحی است و در نتیجه با اهداف سیاسی خاصی تنظیم شده است و نتایج آن مورد تأیید نهاد های مستقل پژوهشی نیست،

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه چهار میلیون مسلمان در آلمان زندگی می کنند که نیمی از آنها ملیت آلمانی دارند، پژوهشی که اخیراً توسط وزارت کشور آلمان منتشر شده است و به میزان و چگونگی جذب جوانان مهاجر مسلمان به جامعه آلمان پرداخته است، نشان می دهد که بیش از ٢٥ در صد از این جوانان مایل به جذب شدن در بافت اجتماعی جامعه میزبان نیستند.

این گزارش، جوانان فاقد انگیزه برای جذب شدن در جامعه را ضد غربی توصیف کرده است.

در عین حال، "ولفگانگ فرین ته"- روانشناسی که در زمره پژوهشگران این طرح مطالعاتی بوده است، مدعی است که این تحقیق نشان داد که در میان جوانان مهاجر، در صد افراطیون اسلامی بشدت فرو کاسته شده است.

با توجه به اینکه، به روایت رسانه ها انتشار این گزارش واکنش های مخالف و موافق زیادی در آلمان برانگیخت ، در مجله رادیوئی پژواک جامعه از آقای علی محجوبی- مشاور پارلمانی فراکسیون حزب سبز های آلمان، دعوت کردیم تا درباره دستاورد های این پژوهش گفتگو کنیم.

آقای علی محجوبی، ضمن توضیح این که این گزارش پژوهشی توسط وزارت کشور آلمان تهیه شده، که در کنترل محافظه‌کاران حزب دموکرات مسیحی است و در نتیجه با اهداف سیاسی خاصی تنظیم شده است و نتایج آن مورد تأیید نهاد های مستقل پژوهشی نیست، در عین حال تأکید می کند که شناخت میزان هم‌گرائی و "انتگراسیون" در جامعه آلمان بستگی مستقیمی به تعریف ما از هم‌گرائی دارد. بستگی به این دارد که ما چه درکی از "انتگراسیون" داشته باشیم.

بعقیده علی محجوبی، محافظه‌کاران آلمانی می خواهند "انتگراسیون" به معنای نفی هویت فرهنگی والدین و نفی هویت‌های فرهنگی مستقل از فرهنگ حاکم بر آلمان باشد؛ البته بدون اینکه بتوانند معین کنند که این فرهنگ حاکم آلمانی چه مشخصاتی دارد.

بنظر محجوبی، وقتی تعریف مفهوم "انتگراسیون" شامل احساسات افراد می شود، دیگر عرصه عقلائی و علمی را ترک میکند و کار را دشوار میسازد.

بنظر محجوبی، اقلیت بسیار کوچکی دربین مهاجران از کشور های اسلامی در آلمان وجود دارند که طرفدار راه‌های خشونت آمیز، رادیکالیسم و یا افراط گرائی در عرصه‌های مذهبی و یا سیاسی هستند.

با این حال او توضیح می دهد که باید در نظر داشت که در جامعه آلمان در صد جوانانی که گرایش به تئوری های "نئونازیستی" و یا "راسیستی" دارند، بیشتر از در صد جوانانی است که با پس‌زمینه مهاجرت و یا پس‌زمینه اسلامی به این نوع گرایش های افراطی سیاسی میلغزند.

علی محجوبی در این گفتگو درباره جوانان مهاجر ایرانی نیز اظهار نظر می کند و معتقد است که آمارهای جذب شدن این جوانان به جامعه عمدتاً مثبت است و معمولاً بالاتر از حد متوسط است.
محجوبی در این گفتگو دلایل موفقیت ایرانیان را بر می شمارد.

به این گفتگو گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید