پژواک جامعه

در ایران تبعیض علیه شهروندان افغانی بیداد می کند

صدا ۱۰:۳۵
تابلوی نصب شده در سطح شهر توسط  روابط عمومی اداره كل اموراتباع و مهاجرين خارجی استان یزد
تابلوی نصب شده در سطح شهر توسط روابط عمومی اداره كل اموراتباع و مهاجرين خارجی استان یزد

همین امروز ، خبرگزاری مهر گزارش داد که معاون پلیس راهور ضمن اعلام این خبر که گواهی نامه های رانندگی تجمیع و سپس بصورت متحد الشکل صادر می شوند، در عین حال اضافه کرد که اتباع افغانی، حتی با کارت اقامت قانونی، نمی توانند گواهینامه بگیرند و گواهی نامه افغانی هم در ایران اعتبار ندارد.

تبلیغ بازرگانی

گسترش رفتارهای خشونت‌آمیز و برخوردهای نابردبارانه علیه شهروندان افغانی مقیم ایران در هفته‌ها و روزهای اخیر ابعادی کم‌سابقه یافته است.

در حالیکه وقایع تأسف‌انگیز یزد، که به آتش زدن خانه‌های گروهی از افغان‌های بیگناه انجامید، ناخشنودی و اعتراضات وسیعی، بویژه در میان ایرانیان مهاجر در کشور های غربی برانگیخت، در عین حال برخی مسئولان و مقامات محلی در نقاط مختلف کشور با بهره‌گیری از این حوادث دردناک بر شدت سخت گیری های خود علیه مهاجران افغانی افزوده اند.

همین امروز ، خبرگزاری مهر گزارش داد که معاون پلیس راهور ضمن اعلام این خبر که گواهی نامه های رانندگی تجمیع و سپس بصورت متحد الشکل صادر می شوند، در عین حال اضافه کرد که اتباع افغانی، حتی با کارت اقامت قانونی، نمی توانند گواهینامه بگیرند و گواهی نامه افغانی هم در ایران اعتبار ندارد.

گفته می شود که در برخی از مناطق کشور فروشندگان مواد غذائی و نیز وسائل نقلیه عمومی را وادار کرده اند که به افراد فاقد اجازه اقامت چیزی نفروشند یا خدماتی در اختیارشان قرار ندهند.

***

در مجله رادیوئی پژواک جامعه گفتگوئی داریم با اقای حامد میری- روزنامه نگار و شهروند افغانی مقیم تهران، که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.

حامد میری در توضیح تبعیض‌ها و نابسامانی‌های وضع زندگی افغان ها در ایران، بیش از هر چیز بر مشکلات مهاجران پس از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها اشاره دارد.
درواقع مهاجران افغانی که درآمدشان نسبت به کارگران ایرانی بمراتب کمتر است، اینک با هدفمند شدن یارانه‌ها، بکلی از لیست کمک‌های یارانه‌ای خارج شده اند، در حالی‌که گران شدن ناگهانی تمام کالاهائی که قبلاً بکمک سوبسید‌های دولتی با قیمت پائین عرضه می شدند، آنها را در وضعیت بسیار دشوار و مشقت باری قرار داده است.

حامد میری با مثال زدن از دورانی که جوانان ایرانی برای کار کردن به ژاپن می رفتند ، یاد آوری می کند که در آن دوران هم رفتار‌های ناسالم یک ایرانی باعث بدنامی همه ایرانی‌ها در میان ژاپنی ها میشد.

او می گوید هم اکنون در ایران هم اگر یک افغانی در یک‌جائی دچار اشتباهی می شود، بسیاری از مردم، همه افغان‌ها را،  حتی اگر از عمل خلاف برائت بجویند، با همان چشم نگاه می کنند.

با این حال او عقیده دارد که اگر بخواهیم بی انصافی نشود، باید گفت که رویهم‌رفته مردم ایران با وجود اشتراکات فرهنگی، تاریخی و تمدنی با مردم افغانستان، در مجموع تعامل خوبی با افغان ها داشته اند و دارند. او در اثبات این ادعا، به آماری اشاره می کند که از سوی وزارت کشور ایران منتشر شده و از وجود ٧٥ هزار ازدواج مختلط میان ایرانی‌ها و افغان‌ها خبر می دهد.

دکتر حامد میری نتیجه میگیرد که که مردم ایران بطور عموم مشکلی با افغان ها ندارند؛ او البته اعتراف می کند که البته بدرفتاری‌هائی انجام میگیرند که نباید به تمام ملت ایران تعمیم داد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید