پژواک جامعه

کولبران کردستان، زحمتکشانی که پول خونشان ناچیز است

صدا ۰۹:۲۸
کولبران در کردستان
کولبران در کردستان DR

در گفتگوئی با رحمان جوانمردی مدافع حقوق بشر در هلند، وی درباره وضعیت اسفناک زندگی این کولبران، که نوجوانان و زنان هم در میانشان فراوان هستند، توضیح می دهد

تبلیغ بازرگانی

در کردستان ایران اینک مدت هاست "شغل" جدیدی به فهرست مشاغل سخت، پر مشقت، بی آینده و خطرناک افزوده شده که تنها می تواند محروم ترین اقشار جامعه را بسوی خود جلب کند.
این باصطلاح شغل پر مخاطره، "کولبری" نامیده می شود و تیره روزانی که به این شغل توسل می جویند، باید با سفری کمابیش طولانی به آن سوی مرزها ، کالاهائی را که به آنها سفارش داده شده است بر شانه های نحیف خود بگذارند و مسیری طولانی و کوهستانی را بپیمایند و بویژه ، گاه با عبور از مناطق مین گذاری شده، این کالاها را در شهرها به صاحبانشان تحویل دهند و در مقابل دستمزد ناچیزی بگیرند.
با این حال ویژه گی اصلی این شغل فرساینده ، دشواری آن نیست، بلکه مخاطرات آن است. بدین معنی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی که از سوی قانون گذاران وضع شده و قصدش محافظت از مرزها و پیشگیری از ورود کالاهای
"تروریستی"و نیز قاچاق کالا است، صاحبان فقیر و درمانده این شغل پرمشقت ، قاچاقچی محسوب می شوند و با آنها با چنان خشونت و شدتی برخورد می شود که به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تنها در دو ماه اسفند و فروردین اخیر ، هفتاد و چهار نفر از این کولبران زحمت کش روستاهای کردستان به ضرب گلوله ماموران جمهوری اسلامی به قتل رسیده و هفتاد و شش نفر زخمی شده اند.
در گفتگوئی با رحمان جوانمردی مدافع حقوق بشر در هلند، وی درباره وضعیت اسفناک زندگی این کولبران ، که نوجوانان و زنان هم در میانشان فراوان هستند، توضیح می دهد.
بعقیده رحمان جوانمردی کسانی که منفعت این قاچاق را می برند تجار پولدار هستند ، در حالیکه تمام مشقت و مخاطرات آنرا این روستائیان زحمت کش به عهده دارند. او می گوید این کولبرها معمولاً در مقابل تنها سی تا پنجاه هزار تومان این بارها را از مناطق صعب العبور می گذرانند و در عین جانشان را به خطر می اندازند.
بعقیده رحمان جوانمردی مقدار قاچاقی که از مرزهای کردستان وارد ایران می شود حتی به سه در صد از کل مواد قاچاقی که وارد کشور می شود، نمی رسد. به این مصاحبه گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید