پژواک جامعه

در بحران اقتصادی کشور وضعیت زنان کارگر بمراتب از وضع کارگران مرد بد تر شده است

صدا ۱۲:۵۳
ISNA

پروین محمدی فعال کارگری در تهران در این گفتگو به نگاه مردسالارانه ای در جامعه اشاره می کند که بر طبق آن کارفرمایان به زنان بعنوان یک نیروی کار زائد نگاه می کنند که گویا از سر تفنن وارد بازار کار شده اند

تبلیغ بازرگانی

مطابق اخبار منتشر شده در مطبوعات ایران، وضعیت زنان کارگر در کارگاههای کشور، بشدت مورد سوء استفاده کارفرمایان قرار میگیرد.
در این رابطه هفته گذشته سهیلا جلودار زاده رئیس اتحادیه زنان کارگر به عملکرد بازرسان وزارت کار اعتراض کرد و به کاستی های آنان در مرحله نظارت و بازرسی از محیط های کار اشاره کرد.
او گفت که عدم تعادل در بازار کار و عدم تناسب عرضه و تقاضا در این بازار باعث شده است که برخی سوء استفاده ها از نیاز زنان کارگر به اشتغال، از سوی کارفرمایان انجام گیرد.
سهیلا جلودار زاده توضیح داد که زنان کارگر برای حفظ شغل خود در سخت ترین شرایط کار می کنند و علاوه بر پذیرفتن تقاضاهای غیر قانونی کارفرمایان، این واقعیات را از چشم بازرسان وزارت کار نیز پنهان می سازند.
خانم جلودار زاده در این باره لااقل به دو اقدام غیر قانونی کارفرمایان علیه زنان کارگر اشاره کرد. یکی متعهد کردن زنان به خودداری از ازدواج، و دیگری پذیرفتن دستمزد هائی، حتی کمتر از نرخ تصویب شده توسط وزارت کار.
در گفتگوئی با خانم پروین محمدی، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، که ساکن تهران هستند، وی درباره وضعیت اسفناک زنان کارگردر این دوران دشوار بحران اقتصادی و گسترش فقر در جامعه، توضیحاتی داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
خانم پروین محمدی در قسمتی از این گفتگو به نگاه مردسالارانه ای در جامعه اشاره می کند که بر طبق آن کارفرمایان به زنان بعنوان یک نیروی کار زائد نگاه می کنند که گویا از سر تفنن وارد بازار کار شده اند.
او مثال می زند که در بسیاری از کارگاههای کوچک تولیدی به زنان طوری برخورد می کنند که شما حالا می خواستید در خانه بنشینید، در حالی که این جا یک پولی هم میگیرید!

خانم پروین محمدی در این گفتگو در عین حال تصریح می کند که علاوه بر زنان، بی حقوقی در مورد مردان کارگر هم بیداد می کند. بعقیده او در شرایط بحران اقتصادی که کارگران ماهها از حقوق ماهانه خود هم محروم می شوند، نتیجه اش این است که کارگر سطح توقعش پائین می آید و حاضر می شود برای فقط حفظ شغلی که بزحمت گیر آورده است، حقوقش را بطور مرتب نگیرد و یا برخی مزایایش را از دست بدهد. به این گفتگو گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید