پژواک جامعه

مهاجران افغان در ایران زیر بار گرانی کمر خم کرده‌اند

صدا ۰۸:۲۳
Reuters

فشار ناگهانی ناشی از گرانی های بیسابقه هفته های اخیر، بر اقشار آسیب پذیر گروههای مهاجر افغان چنان ضربه ای وارد کرده است که بسیاری از آنها یک وعده غذای روزانه خود را حذف کرده و اینک با دو وعده غذا در روز زندگی می کنند

تبلیغ بازرگانی

بحران ارزی در ایران بویژه در هفته های اخیر بازارهای کشور را در التهاب کم سابقه ای فرو برده و گرانی باور نکردنی مایحتاج عمومی مردم موجی از حیرت و ناخشنودی بوجود آورده است.
در این میان وضعیت افغان های مقیم ایران که در یکسال گذشته با قطع یارانه ها ضربات سنگینی را متحمل شده بودند اینک با گرانی سرسام آور مواد مصرفی تاسف بارتر شده و آنان بطور مضاعفی زندگی روزمره خود را در مخاطره می بینند.
از سوی دیگر اخبار پراکنده ای وجود دارد که نشان می دهد بحران ارزی ایران که برخی از فعالیت های اقتصادی را دچار وقفه کرده است، می تواند بخشی از جمعیت فعال کشور ، از جمله مهاجران افغان را از بازار کار بیرون براند.
در گفتگوئی با خانم مرضیه شریفی روزنامه نگار افغان در تهران ، با او درباره وضعیت افغان ها و مشکلات معیشتی آنان در متن این حوادث تلخ ناشی از بحران ارزی در ایران صحبت کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
خانم شریفی در این گفتگو توضیح می دهد که فشار ناگهانی ناشی از گرانی های بیسابقه هفته های اخیر، بر اقشار آسیب پذیر گروههای مهاجر افغان چنان ضربه ای وارد کرده است که بسیاری از آنها یک وعده غذای روزانه خود را حذف کرده و اینک با دو وعده غذا در روز زندگی می کنند.
مرضیه شریفی درباره کارگران مجرد افغان که در ایران کار می کنند و پول برای خانواده خود میفرستند، می گوید ، این روز ها اختلاف زیاد میان قیمت " افغانی" که واحد پول افغانستان است، با ریال ایران باعث شده است که دیگر فرستادن پول به افغانستان ناممکن شده است. او مثال می زند که همین پریروز در تهران با هزار تومان پول ایران تنها دوازده افغانی قابل معاوضه بود.
بعقیده مرضیه شریفی این اختلاف زیاد باعث شده که این گروه از افغان ها بفکر افتاده اند به افغانستان – یا یک کشور دیگر- بروند و در آنجا دنبال کار بگردند.
در عین حال خانم شریفی اعتقاد دارد که این بحران اقتصادی تاثیری در فعالیت های شغلی افغان های مهاجر در ایران نداشته است. چرا که آنها در فعالیت های ساختمانی و کشاورزی متمرکز هستند و در این عرصه نیاز به نیروی انسانی کمتر نشده است. بویژه که در ایران ، کارفرمایان ایرانی ، تا زمانی که کارگر افغانی وجود داشته باشد، از کارگر ایرانی استفاده نمی کنند. زیرا راندمان کارگران افغانی – بطور عموم - خیلی بالاتر از کارگران ایرانی است ، ضمن آنکه دستمزد بمراتب کمتری می گیرند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید