دسترسی به محتوای اصلی
پژواک جامعه

خشونت‌ها علیه زنان مهاجر، بازتابی از خشونت‌های کشور مبدأ است

صدا ۱۰:۵۰
توسط : بیژن برهمندی
۱۴ دقیقه

در کشورهای اروپائی فعالان جنبش زن و بویژه برخی از سازمان‌های مردم نهاد وابسته به اقلیت‌های مهاجر در اروپا از جمله ایرانیان، دیروز تظاهرات متعددی در پاریس، لندن و بسیاری از شهرهای اروپا برگزار کردند.

تبلیغ بازرگانی

بیست و پنجم ماه نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان، امسال در سراسر جهان توسط هزاران هزار نفر از مخالفان خشونت و مدافعان حقوق زنان در کشورهای مختلف برگزار شد.
این در حالی است که ارزیابی‌های تقریبی نشان میدهند که در کشورهای مختلف جهان، میلیون‌ها زن و دختر، روزانه مورد تهاجم قرار میگیرند، وحشیانه کتک میخورند، به آنها تجاوز میشود، دختران خردسال را ختنه میکنند و یا حتی زنان را بقتل میرسانند.

امسال در بسیاری از کشورهای جهان، چه سازمان‌های مردم نهاد و چه برخی از دولت‌ها ، فراخوان‌هائی منتشر کردند و مراسمی را در گرامیداشت این روز و تقویت مبارزه علیه خشونت سازمان دادند.
در کشورهای اروپائی نیز فعالان جنبش زن و بویژه برخی از سازمان‌های مردم نهاد وابسته به اقلیت‌های مهاجر در اروپا  از جمله ایرانیان، دیروز تظاهرات متعددی در پاریس، لندن و بسیاری از شهرهای اروپا برگزار کردند.

در مجموع شاید بتوان گفت که زنان مهاجر، همچون سفیران زنان کشورهای مبدأ در کشورهای میزبان، خود پانورامای متنوع و وسیعی را نمایندگی میکنند که تمام جلوه‌های متنوع خشونت علیه زنان را به نمایش می‌گذارد.

در مجله رادیوئی پژواک جامعه، گفتگوئی داریم با خانم ناهید کشاورز- کارشناس مسائل مهاجرت در آلمان، که در آن جلوه‌های دردناک خشونت علیه زنان، از خلال مشاهدات و تجربیات وی مورد بررسی قرار گرفته است.

خانم کشاورز، در بخشی از این گفتگو توضیح میدهد که خشونت علیه زنان از همان اردوگاههای پناهندگی آغاز میشود. نگاه مردان نسبت به زنان تنهای پناهنده، نگاهی عذاب آور است و در مجموع فضای کمپ‌های پناهندگی مطلوب یک زن نیست.

نوع دیگری از خشونت برای زنان پناهنده، در این واکنش دولتی نهفته است که مقامات تصمیم گیرنده درباره پرونده‌های پناهندگی، این دلیل را که یک پناهنده زن در کشورش مورد تهاجم قرار گرفته و دچار مشکل شده است و یا زندگی نامطلوبی دارد را دلیلی قانع کننده و کافی برای پذیرش پناهندگی محسوب نمی‌کنند.

خانم ناهید کشاورز، در این گفتگو بر این نکته انگشت میگذارد که در میان انواع خشونت‌ها ، خشونت خانگی موردی است که متأسفانه زنان مهاجر در میان همه ملیت‌ها و اقوام در آن سهیم هستند. این نوع خشونت چنان رایج است که نمی‌توان گفت که حتی در یک ملیت و یا قوم مهاجر وجود ندارد.

ناهیدکشاورز، معتقد است که تفاوت‌هائی از نظر نوع خشونت در میان اقوام مختلف دیده میشود. مثلاً قتل‌های ناموسی بیشتر در میان مهاجران کشورهای اسلامی دیده میشود؛ یا دخترهائی که به مدرسه میروند ولی خانواده به آنها اجازه نمی‌دهد که در کلاس شنا یا کلاس موسیقی و یا سفرهای آموزشی مختلط شرکت کنند، از خشونت‌هائی رنج میبرند که بیشتر در میان مهاجران مسلمان رایج است.

به این گفتگو گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.