جنبش مقاومت شهروندی علیه بیداد، میراث ارزشمند "استفان هسل"

صدا ۰۹:۱۶

پر سر و صدا ترین برگ کتاب پر ماجرای زندگی استفان هسل نگارش کتاب کوچکی بود که خطاب به ناخشنودان و جوانان خشم گین از مناسبات ناعادلانه حاکمیت سرمایه مالی، توصیه ای پدرانه و رزمجویانه میکرد: علیه این نظام ستمگر بر آشوبید.

تبلیغ بازرگانی

هفته گذشته وقتی ستفان هسل ، پدر 95 ساله جنبش های اجتماعی فرانسه در گذشت، کمتر کسی باور میکرد که موج ستایش از این مبارز سالخورده و اعلام همبستگی با ارمان های اجتماعی اش، چنین گسترده و همه گیر باشد.
در واقع تنوع عرصه های مبارزاتی این چریک پیر آنچنان وسیع بود که در چند روزی که از مرگ او میگذرد ، بسیاری از فعالان اجتماعی فرانسه، از مبارزین حقوق بشر گرفته تا سازمان های دفاع از حقوق کارگران مهاجر فاقد برگ اقامت، تا مبارزان تامین مسکن برای بی خانمان ها، فعالان مبارزه علیه محرومیت های اجتماعی، سازمان های مدافع حقوق تهی دستان و سرانجام هواداران جنبش آزادی بخش فلسطین، همه و همه یاد او را گرامی می دارند و با آرمان هایش میثاقی دوباره می بندند.
شاید بتوان گفت که پر سر و صدا ترین برگ کتاب پر ماجرای زندگی ستفان هسل نگارش کتاب کوچکی بود که خطاب به ناخشنودان و جوانان خشم گین از مناسبات ناعادلانه حاکمیت سرمایه مالی، توصیه ای پدرانه و رزمجویانه میکرد: علیه این نظام ستمگر بر آشوبید !
کتابی که نظام اقتصادی حاکم بر جوامع غربی را – که بقول ستفان هسل انسان ها، خلق ها و فرهنگ ها را زیر پا له می کند – محکوم میکرد و به قربانیان این نظام می آموخت که بجای سازش و تسلیم، به جنبش مقاومت شهروندی بپیوندند.
وقتی در اکتبر 2010 این کتاب تنها در هشت هزار نسخه منتشر شد، بدون شک حتی به تخیل هیچ کس خطور نمی کرد که بدلیل همزمانی انتشار آن با آغاز جنبش های وسیع ناخشنودان در سراسر اروپا، تیراژ کتاب به رقم اعجاب انگیز بیش از چهار میلیون نسخه در سراسر جهان برسد. بویژه که همه جا، از پاریس تا مادرید، و از لیسبون تا وال استریت، این شهروندان شورشی خود را با الهام از عنوان کتاب استفان هسل، برآشفتگان نام نهادند.
نقش و حضور فعال استفان هسل در تدوین متن اعلامیه جهانی حقوق بشر در سالهای پس از جنگ دوم جهانی، و البته مبارزات آشتی ناپذیر او در مبارزه علیه نقض حقوق بشر، یکی دیگر از چهره های درخشان او بشمار می رود.
استفان هسل، که در سالهای جنگ، به دست فاشیست ها دستگیر شد و به اردوگاههای یهودیان فرستاده شد و توانست جان سالم بدر ببرد، پدری یهودی داشت و همواره تاکید میکرد که به اسرائیل عشق می ورزد .
با این حال انتقاد های شدید او به دولت های اسرائیل و دفاع مداوم وی از فلسطینیان، و نیز نقش فعال او در جنبش های صلح خواهانه برای اسرائیل و فلسطین، وی را در مقابل بسیاری از یهودیانی قرار داده بود که نه مانند او از موجودیت اسرائیل، بلکه از دولت های حاکم بر این کشور حمایت میکردند.

در مورد این موضوع، به گفتکو با غلیرضا مناف زاده، جامعه شناس مقیم فرانسه، گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید