پژواک جامعه

شورش جوانان خارجی تبار سوئد، ثمره بیعدالتی است یا بیگانه ستیزی؟

صدا ۱۱:۵۲
REUTERS /Fredrik Sandberg
توسط : بیژن برهمندی
۱۵ دقیقه

حسن حسینی جامعه شناس مقیم سوئد توضیح می دهد که با کنار رفتن سوسیال دموکرات ها در سوئد، اینک دوبار است که دست راستی ها در سوئد حکومت می کنند و در این دوران نه فقط فاصله طبقاتی میان ثروتمندان و فقرا بمراتب بیشتر شده است، بلکه بودجه های مربوط به کمک های اجتماعی در مناطق مهاجر نشین نیز از میان رفته و یا بشدت تقلیل یافته است

تبلیغ بازرگانی

هفته ای که گذشت، برای سوئد ، کشوری که مدال افتخار پیروزی در جذب خارجی ها در جامعه و نیز تامین عدالت اجتماعی را بر سینه داشت، هفته بسیار دشواری بود.
اتومبیل های به آتش کشیده شده، پنجره ها و ویترین های شکسته، سنگ پراکنی بسوی ماموران آتش نشانی و پلیس ، مغازه ها و کتابخانه های سوخته،
همه نشانه های آشنائی هستند که در شورش های معروف فرانسه و انگلستان بوفور دیده شدند ، ولی بدون شک سوئد آخرین کشوری بود که می شد درباره اش چنین صحنه هائی را پیش بینی کرد.
این شورش ها روز یکشنبه گذشته در شهرکی در شمال غربی استکهلم آغاز شد و گفته می شود که اخرین جرقه های آن تا شب گذشته نیز در نقاط پراکنده کشور دیده شده است.
بنظر می رسد که مرگ یک خارجی تبار در شهر ک "هوسبی " که ماموران پلیس را با اسلحه تهدید کرده بود، شعله ای است که آتش به خرمن خشم پنهان جوانان زد و حوادث غم انگیزی آفرید.
آیا براستی آنگونه که گفته می شود ، راسیسم و بیگانه ستیزی این جوانان عمدتاً سوئدی ولی خارجی تبار را به خشم آورده و به شورش کشانده است؟
آیا آنگونه که وزیر دادگستری سوئد خانم بئاتریس آسک توصیف می کند دلیل این شورش ها را باید در محرومیت های اجتماعی جستجو کرد؟
 این روزها مطبوعات سوئد از قول کارشناسان بیشتر بر گسترش فقر در جامعه سوئد انگشت می گذارند و سرچشمه این شورش ها را در توسعه بیعدالتی اجتماعی ، بویژه در میان جوانان خارجی تبار ، می جویند. گفته می شود ، در حالیکه میزان بیکاری در کل کشور شش در صد است، همین رقم در شهرک
"هوسبی" حدود شانزده در صد است.
پدیده بیگانه ستیزی نیز همچون عاملی برای شعله ور کردن این شورش ها، برای برخی از جامعه شناسان سوئدی ،بعنوان یکی از انگیز ه ها توصیف می شود.

طرفداران تئوری تبعیض نژادی ، معتقدند که علت اصلی خشم جوانان را باید در رشد راسیسم در جامعه سوئد جستجو کرد. آنها یادآوری می کنند که هم اکنون حزب ضد اروپائی و ضد خارجی دموکرات های سوئد بر طبق نظر سنجی هابه ردیف سومین حزب بزرگ سوئد ارتقاء یافته است.
در گفتگوئی با آقای حسن حسینی ، جامعه شناس و پژوهشگر مرکز مطالعات چند فرهنگی در سوئد، از او درباره این حوادث و علل بروز آن پرسیده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
این جامعه شناس مقیم سوئد توضیح می دهد که با کنار رفتن سوسیال دموکرات ها در سوئد، اینک دوبار است که دست راستی ها در سوئد حکومت می کنند و در این دوران نه فقط فاصله طبقاتی میان ثروتمندان و فقرا بمراتب بیشتر شده است، بلکه بودجه های مربوط به کمک های اجتماعی در مناطق مهاجر نشین نیز از میان رفته و یا بشدت تقلیل یافته است.
بروایت اقای حسن حسینی ، هم اکنون نیز در رسانه های سوئدی بجای تاکید بر از میان برداشتن علل اجتماعی این شورش ها ، بیشتر افزایش توانائی های پلیس برای کنترل اوضاع مورد توجه میگیرد.
به این گفتگوی شنیدنی گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید