پژواک جامعه

وکلای دادگستری در ایران از دولت جدید، استقلال و آزادی مطالبه می کنند

صدا ۱۲:۳۵

بعقیده صالح نیکبخت در هشت سال گذشته بویژه در بسیاری از دادگاههای انقلاب وکلا راهی به درون دادگاهها نداشتند. او اعتراف می کند که بارها از شرکت در دادگاه و دفاع از پرونده موکلین خود محروم شده است

تبلیغ بازرگانی

درست در روزهائی که فهرست کابینه پیشنهادی حسن روحانی در مجلس مورد بازبینی و جدل های نمایندگان مجلس اسلامی قرار گرفته است، فعالان جامعه مدنی نیز اینجا و انجا به طرح مطالبات و خواسته های خود می پردازند، تا دولت جدید را با دیدگاههای خود آشنا کرده باشند.
این روند طرح مطالبات در فضای عمومی، البته از ماهها پیش و در جریان تدارک اولیه مبارزات انتخاباتی اغاز شد و با ورود کاندیدا ها به صحنه این جنبش نیز جان تازه ای گرفت.
وکلا و حقوق دانان کشور نیز که در کانون های صنفی خود متشکل هستند و در سازمانی بنام اتحادیه سراسری کانون های وکلای کشور فعالیت می کنند، از این قاعده مستثنی نبودند و در هفته های پیش از آغاز انتخابات در جلساتی متشکل از نمایندگان نهاد های جامعه مدنی شرکت می کردند و بویژه بر ضرورت استقلال کانون وکلا از نهاد های حکومتی پای میفشردند.
در یکی از این جلسات ، رئیس کانون وکلا علی مندنی پور به تهدید استقلال این کانون از سوی حکومت اشاره کرد و این اعتراض را مطرح نمود که هیچ کدام از کاندیدا های ریاست جمهوری حتی کلمه ای درباره ضرورت استقلال دستگاه قضائی صحبت نمی کنند. مندنی پور از آئین نامه جدیدی پرده برداشت که از سوی قوه قضائیه صادر شده و در آن کاندیدا های عضویت در هیات مدیره کانون وکلا موظف شده اند که باید ابتدا به تایید قوه قضائیه برسند و سپس در انتخابات هیات مدیره شرکت کنند.
گرچه کوشش های حقوقدانان کشور برای تاثیر گذاری بر شعارهای انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری ناکام ماند، ولی از میان کاندیدا ها کسی برنده انتخابات شد که بیش از بقیه بر ضرورت تقویت جامعه مدنی و حقوق شهروندی تاکید میکرد.
در لحضاتی که رئیس جمهوری جدید کابینه پیشنهادی اش را به رای مجلس گذاشته است، در مجله رادیوئی پژواک جامعه با دعوت از اقای صالح نیکبخت وکیل سرشناس و از اعضای فعال کانون وکلا، از وی درباره وضعیت وکلا، تجربه هشت سال گذشته آنها در کشور ، و مطالبات امروزشان پرسیده ایم که شما را به شنیدن پاسخ های او دعوت می کنیم.
صالح نیک بخت در توصیف ضرورت استقلال وکلا یادآوری می کند که بنا بر نظر حقوقدانان برای تامین استقلال قوه قضائیه باید دو کس استقلال داشته باشند، اول قاضی است که باید مستقل باشد و استقلال قاضی به تنهائی هم نمی تواند یک دادرسی عادلانه را تامین کند. مگر اینکه وکلا نیز استقلال و ازادی کامل داشته باشند تا بتوانند از موکل خود دفاع کنند.
نیکبخت در توصیف وضعیت وکلای دادگستری در هشت سال گذشته می گوید گر چه در سالهای قبل هم – با یک شیب نسبتاً ملایم – حقوق وکلا را تضییق می کردند ، ولی در هشت سال گذشته این حقوق به مقدار بسیار زیادی تضییق شد. عده ای از وکلا و همکاران ما را دستگیر کردند و زندانی شدند در حالیکه آنها مطمئناً دخالتی در اقدام علیه امنیت کشور نداشتند، بلکه از حقوق مردم دفاع کرده بودند.
بعقیده صالح نیکبخت آنچه که در هشت سال گذشته بویژه در دادگاههای انقلاب اتفاق افتاد در زمینه محدود کردن نقش وکلا بود. او اعتراف می کند که بارها از شرکت در دادگاه و دفاع از پرونده موکلین خود محروم شده است.
نیکبخت در این مصاحبه اعلام کرد که اگر اقای رئیس قوه قضائیه روزی بخواهند، من برایشان خواهم گفت که چگونه مرا با زور مانع شدند از اینکه دردفاع از موکلینم اقدام کنم.
به این گفتگوی شنیدنی گوش کنید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید